Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Riippumattomuus on SGS:lle keskeinen arvo. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme meitä kohtaan tuntema luottamus vie meitä eteenpäin sekä yrityksenä että yksilöinä.

Oman alamme johtavana yrityksenä haluamme täyttää tiukimmat ammatilliset kriteerit. SGS:n eettisissä säännöissä määritellään konsernin ammatillisen riippumattomuuden pääperiaatteet. Siinä kerrotaan myös meidän arvoistamme, jotka jaetaan koko organisaatiossamme, kaikissa liiketoiminnoissamme ja tytäryhtiöissämme.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään sellaista yrityskulttuuria, jossa riippumattomuutta ja ammattietiikkaa voidaan käsitellä avoimesti. Annamme työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme ohjausta ja tukea heidän toimiessaan konsernimme nimissä, jotta he ymmärtävät eettiset sääntömme ja jotta voimme auttaa heitä tekemään oikeita ratkaisuja.

SGS oli ensimmäinen tarkastusyritys, joka otti käyttöön työntekijöiden maailmanlaajuisen riippumattomuuskoulutuksen. SGS-konsernissa on käytössä eettisiin sääntöihin perustuva vaatimustenmukaisuussohjelma, jonka avulla voimme varmistaa, että organisaation maailmanlaajuinen toiminta on kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaista.

Vuosittainen riippumattomuuskoulutuksemme muistuttaa meitä säännöllisesti eettisten sääntöjemme periaatteista. Kaikki esimiehet järjestävät sen omille alaisilleen. Koulutukseen osallistumisesta pidetään kirjaa, niin että jokaisen työntekijän osallistuminen voidaan varmistaa. Olemme myös aloittaneet erityisen esimiehille tarkoitetun riippumattomuuskoulutuksen.

Vuosittaisen riippumattomuuskoulutuksen tueksi olemme ottaneet käyttöön myös interaktiivisen e-oppimisohjelman, jonka avulla säännöstön yleiset periaatteet integroidaan toimintoihimme. Ohjelmaa, joka on käytettävissä verkossa englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, kiinaksi ja koreaksi, käytetään pysyvänä apuvälineenä koulutuksessa, erityisesti uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Työntekijöidemme ja asiantuntijoidemme eettistä käyttäytymistä koskevien menettelyjen toteuttamisesta ja henkilöstön väärinkäytöksiä koskevien tutkimusten suorittamisesta vastaa Chief Compliance Officer. Hän myös määrittää sen riippumattomuuden tason, jota me odotamme liikekumppaneidemme noudattavan. Voit kysyä neuvoa tai ilmoittaa epäillystä rikkomuksesta soittamalla Integrity Helpline -puhelinnumeroon, tekemällä kirjallisen ilmoituksen verkossa tai lähettämällä sen faksilla tai postitse.

Yrityksen hallintatapa- ja yritysvastuuvaliokunta on SGS SA:n hallituksen valiokunta, joka valvoo SGS-konsernin vaatimustenmukaisuutta koskevia asioita. Se varmistaa, että organisaatiossamme noudatetaan eettisiä sääntöjä, ja toimii johdon neuvonantajana liiketoiminnan eettisyyttä koskevissa asioissa. Se myös hyväksyy lahjonnan ja korruption vastaiset käytännöt ja mahdollisesti korkean riskin toimittajien käyttämisen.

Yrityksen hallintatapa- ja yritysvastuuvaliokuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Calvin Grieder
  • Kaksi hallituksen jäsentä:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Chief Compliance Officer Olivier Merkt raportoi komitealle kaikista vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista. Toimitusjohtaja osallistuu kaikkiin komitean kokouksiin. Komitea voi halutessaan kutsua kokouksiinsa muita konsernin johtajia ja työntekijöitä.

Kun toimimme asiakkaiden, kollegoiden, tavarantoimittajien ja paikallisten yhteisöjen kanssa, ammatillisen riippumattomuuden ylläpito on ainoa keino turvata maineemme markkinoilla. Se on jokaisen SGS:n työntekijän vastuulla.

Olivier Merkt