Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Hallitus ja liiketoiminta-alueiden valiokunta ovat hyväksyneet SGS:n riippumattomuuden menettelytapasäännöstön. Se koskee kaikkia työntekijöitämme, toimihenkilöitämme, johtajiamme ja tytäryhtiöitämme.

Säännöstön kaikkia kohtia tulee noudattaa, vaikka ne eivät koskisikaan omia työntekijöitämme. Myös urakoitsijoiden, konsulttien, freelancereiden, yhteishankekumppaneiden, edustajien, alihankkijoiden ja kaikkien muiden, jotka toimivat SGS:n puolesta tai edustavat SGS:ää, on noudatettava tätä säännöstöä.

Säännöstössä määritellään SGS:n ammatillisen riippumattomuuden pääperiaatteet. Siinä ilmaistaan myös koko konsernin, toimialojemme ja tytäryhtiöiden jakamat arvot. Säännöstö toimii ohjeena kaikille niille, jotka edustavat SGS:ää työssään, ja se auttaa tekemään oikeita päätöksiä.