Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Laaja otanta henkilöstöstä kutsutaan joka vuosi osallistumaan SGS:n Catalyst-henkilöstötutkimukseen.

Pyytämällä palautetta SGS:n johtajat ja esimiehet saavat tarkan kuvan vahvuuksista, ongelmista ja kehittämistä vaativista kohteista, kuten johtamistyyli, tunnustuksen antaminen, monimuotoisuus, kulttuuri, yhteistyö ja asiakaskeskeisyys.

Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan paikallisesti toteutettavia toimintasuunnitelmia, jotta saadaan aikaan kehitystä.

Työntekijöitä ja esimiehiä kannustetaan tekemään yhteistyötä ja ottamaan ohjat käsiinsä jatkuvan kehittymisen prosessissa. Henkilöstö tietää parhaiten, mihin voidaan vaikuttaa ja osaa toimia oikealla tavalla.