Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kansainvälisenä yrityksenä kykymme ymmärtää ja hyväksyä monikulttuurinen maailma sekä toimia siellä on ratkaisevaa yrityksemme menestykselle ja pitkäaikaiselle kestävälle kasvulle.

Meille SGS:ssä on tärkeää löytää oikea henkilö oikeaan tehtävään. Lisäksi arvioimme jokaisen henkilön tarpeita yksilönä ja autamme luomaan olosuhteet, jotka edistävät innovaatiota ja maksimoivat potentiaalin. Tästä syystä rohkaisemme työntekijöitämme työskentelemään eri tehtävissä, paikoissa ja kulttuureissa työuran kaikissa vaiheissa.

Henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi kannustamme sitoutumaan liiketoimintaan, tavoitteisiin ja yrityksen arvoihin tavalla, joka innostaa viemään liiketoimintaa eteenpäin ennakoivasti ja saamaan aikaan menestystä.

Olemme sitoutuneet tuomaan yhteen ihmisiä monenlaisista eri taustoista, kulttuureista ja ajattelutavoista, joista rakentuu arvokas lahjakkuudesta, ammattimaisuudesta, eri näkökulmista ja urakokemuksista koostuva voimavara.