Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa maailmanlaajuisia ja riippumattomia palveluja, jotka parantavat ihmisten elämää.

Kansainväliset asiantuntijamme auttavat muuttamaan liiketoimintasi tehokkaammaksi ja kestävämmäksi virtaviivaistamalla prosesseja, parantamalla laatua ja tuottavuutta, vähentämällä riskejä, varmistamalla vaatimustenmukaisuuden ja nopeuttamalla pääsyä uusille markkinoille. Ydinpalvelumme kattavat kaikki alat ja koskettavat kaikkia tuotteita ja palveluita, joita kuluttajat käyttävät päivittäin ympäri maailmaan.

Wind Turbines

Energia

Energiapalvelumme jakautuvat kahteen eri osioon: yhtäältä uusiutuvia energiamuotoja koskevien vaatimusten täyttäminen ja uusiutuvista energianlähteistä (esimerkiksi tuuli, aurinko, vuorovesi) saatavan energian talteenotto- ja siirtotekniikat sekä toisaalta perinteisten voimalaitosten ja uusien rakennusten muuntaminen tiukat laatuvaatimukset täyttäviksi. Tarjoamme asiantuntevia palveluita kaikissa toiminnan vaiheissa ja varmistamme määräystenmukaisuuden ja turvallisuuden sekä mahdollisimman alhaiset ympäristöhaitat kaikkina aikoina.

Lue lisää

People in station

Julkinen sektori

Tarjoamme viranomaisille, kansainvälisille järjestöille ja kumppaniorganisaatioille julkisella ja yksityisellä sektorilla innovatiivisia tarkastus- ja teknologiapohjaisia ratkaisuja. Arvioimme määräystenmukaisuuden lakisääteisiin vaatimuksiin liittyen, tehostamme viranomaisten toimintaa ja kaupankäyntiä, tuemme tehokkuutta ja edistämme hyviä hallintokäytäntöjä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

Mine

Kaivosteollisuus

Kaivosalan asiantuntemuksemme ansiosta edustamme alan kärkeä. Tarvitsetpa teräksen valmistusprosesseihin liittyvää teknistä neuvontaa, strategista kumppanuutta hiili- ja koksikauppaan liittyen tai riskienhallintaan, tuottavuuden maksimointiin tai metallituotteiden kaivos- ja tuotantotoimintoihin liittyviä palveluita, olemme käytettävissäsi kansainvälisesti.

Lue lisää

Cargo and truck at harbour

Kaupankäynti

Kaupankäyntiin ja sen rahoitukseen liittyvien riskien hallinta on monimutkainen prosessi, joka edellyttää käytännöllistä ja tavoitteellista suunnittelua. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme tarkastaa kaikki yrityksesi kaupankäyntiin liittyvät prosessit riskien tunnistamista varten. Tämän pohjalta tarjoamme puolueettomat ja objektiiviset arviointi- ja tukipalvelut, jotka auttavat ennaltaehkäisemään riskejä ja minimoimaan vastuuvelvoitteet onnistuneen kaupankäynnin takaamiseksi.

Lue lisää

Chemical plant

Kemikaalit

Kuluttajatuotteissa käytettävien kemikaalien määrän kasvaessa turvallisuusvaarat ovat jatkuvasti esillä erityisesti lapsille suunnattujen tuotteiden yhteydessä. Turvaamme mielenrauhasi tarjoamalla kattavan valikoiman laboratoriopalveluita, joilla testataan tuotteidesi turvallisuus ja valvotaan kemikaalien toleranssitasojen noudattamista oman toimialasi lainsäädännön mukaisesti.

Lue lisää

Aerial view of river

Kestävä kehitys

Autamme organisaatioita varmistamaan omien ja kumppaniensa prosessien sekä järjestelmien tehokkuuden ja hallinnan eri sidosryhmien asettamien laatua, työterveyttä ja turvallisuutta, ympäristönhallintaa sekä sosiaalista vastuuta ja muita kestävää kehitystä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

People in a glass meeting room

Koulutuspalvelut

Koulutusratkaisumme on suunniteltu parantamaan organisaatioiden ja yksilöiden henkilökohtaisia taitoja sekä osaamista - tekijöitä, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnan kehityksen ja kilpailuedun varmistamiseksi.

Lue lisää

Shopping Mall

Kuluttajatuotteet ja jälleenmyynti

Kattavat palvelumme auttavat varmistamaan kuluttajatuotteidesi (esimerkiksi tekstiilit, laitteet, huonekalut, elintarvikkeet tai elektroniikkatuotteet) laadun, vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden globaalin tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Varmistamme, että kaikki tärkeät yksityiskohdat on huomioitu tuotteesi matkalla ideasta myyntiin asti.

Lue lisää

Life Science

Life Sciences

Palvelumme kattavat analyyttiset, bioanalyyttiset ja kliiniset testaukset sekä prosessinhallintapalvelut, jotka mahdollistavat lääketuotteiden ongelmattoman pääsyn markkinoille mahdollisimman edullisesti ja turvallisesti.

Lue lisää

Food

Maatalous ja elintarvikkeet

Maataloustuotteiden matka pellolta lautaselle vaatii paljon huomiota, seurantaa ja yhtenäisyyttä. Tarjoamme koko tuotantoketjun kattavat alusta loppuun -palvelut, jotka vähentävät riskejä, varmistavat laadun ja parantavat tehokkuutta. Varmennamme ruokaketjun eheyden sadon hallinnasta, siementen parannuksesta ja kehityksestä sekä maaperän testauksesta aina sadonkorjuuseen, tuotteiden kuljetukseen globaalin tuotantoketjun sisällä ja tuonnin tai viennin kauppatarkastuksiin.

Lue lisää

Oil Rig

Öljy ja kaasu

Monipuoliset teknologiat, asiantuntemus ja sitoutuminen laatuun ja turvallisuuteen takaavat innovatiiviset ratkaisut kaikilla öljy- ja kaasuteollisuuden osa-alueilla. Monipuoliset palvelumme tukevat arvoketjua sen kaikissa vaiheissa ja vahvistavat kaikkia toimintoja liikennepolttoaineen ja lämmitystuotteiden tuotannosta lannoitteiden ja lääkkeiden valmistukseen. Kasvava globaali toimipaikka- ja laboratorioverkostomme tarjoaa itsenäisiä palveluita, jotka keskittyvät asiakkaiden vaatimusten täyttämiseen ja kilpailuedun tuottamiseen.

Lue lisää

Highway in the dark

Palvelut kuljetusvälinealalle

Varmista turvallisuus ja luotettavuus sekä kuljetusvälineitä säätelevien standardien, säädösten ja lainsäädännön tiukkojen vaatimusten noudattaminen. Laaja erityisesti kuljetusvälinealalle tarkoitettujen palvelujemme valikoima voi auttaa sinua tekemään toiminnastasi turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Lue lisää

Construction detail

Rakennusala

Jokaisen teknisesti onnistuneen ratkaisun taustalla on idea, suunnitelma ja rakennusprojekti. Projektin aloitusvaiheessa voimme auttaa tekemään suunnitelmista totta varmistamalla projektin tehokkaan etenemisen, rakennustyömaan turvallisuuden ja materiaalien luotettavuuden.

Lue lisää

Pipelines in sunset

Teollinen valmistaminen

Kansainvälinen tiimimme tarjoaa luovia teknisiä ratkaisuja, jotka tukevat yrityksesi toimintojen ja laitteistojen eheyttä, turvallisuutta sekä luotettavuutta. Tarjoamme kattavat neuvontapalvelut esimerkiksi kasvustrategioiden toteuttamista ja teollista valmistamista koskevien parhaiden käytäntöjen noudattamista koskien. Suoritamme myös testaukset ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit, joilla varmistetaan mahdollisimman vähäiset ympäristöhaitat sekä se, että prosessisi täyttävät kaikki laatu- ja suorituskykyvaatimukset.

Lue lisää

rock beach

Ympäristö, työterveys ja työturvallisuus

Kansainvälinen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijoidemme tiimi auttaa sinua suojelemaan työntekijöitä ja ympäristöä, lisäämään asiakkaiden luottamusta, parantamaan mainettasi, hallitsemaan riskejä ja lisäämään liiketoiminnan tehokkuutta. Voimme auttaa sinua pienentämään monenlaisia riskejä ja tunnemme niin paikallisen, kansallisen kuin kansainvälisenkin lainsäädännön, joka voi vaikuttaa liiketoimintaasi.

Lue lisää