Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tuottaa lähdetestiratkaisuja, jotka perustuvat kattavaan kenttäkokemukseen ja perusteelliseen ymmärrykseen lähteen ominaisuuksista, ja auttavat asiakasta käytön tuottavuudessa ja tehokkuudessa.

Pintalähdetestien tiedot ohjaavat prosessin optimointiin ja loppujen lopuksi maksimoivat lähteen tuotannon. Testit ja niitä seuraava valvonta, jota tehdään lähteiden etsinnän, kehityksen ja tuotannon tukemiseksi, ovat olennaisen tärkeitä, koska ilman niitä löydettyjen öljykenttien potentiaalia ei voitaisi vahvistaa. Uusia lähteitä etsittäessä tiedot auttavat minimoimaan ajan, joka kuuluu lähteiden saamisessa käyttöön.

Lähdetekniikka

SGS auttaa lähdetestien suunnittelussa, myös työmaalaboratorioiden varustamisessa ja käyttöönotossa, kustannusanalyysissä, hyväksyntätestauksessa ja kalibroinnissa. Tulosten tulkinnassa ja päätösten tekemisessä SGS OGC:n tietotulkintapalvelut tarjoavat seurantamenettelyn, joka tekee lähdetesteistä kattavia alusta loppuun. Jokainen testipaketti alkaa etsintävaiheessa ja jatkuu lähteen kehityksestä tuotantoon. Siihen kuuluu laaja valikoima toissijaisia kaasu-, öljy- ja vesikäsittelyvaihtoehtoja, joiden avulla voidaan nopeuttaa uusien lähteiden ja kenttien tuotantoa. Ota yhteyttä, kun haluat tietää, miten SGS:n pintalähdetestit voivat olla avuksi.