Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Monivaiheinen virtaamamittaus mittaa jatkuvasti sekä öljyn, veden että kaasun virtaamalukemia lähteen tuotannon aikana.

Virtaamalukemien mittauksen tarve on kasvanut viime vuosikymmeninä teollisuudenalan joutuessa tarkastelemaan aiemmin porattujen öljyvarantojen taloudellista kannattavuutta.

Nykypäivän tekniikka tuottaa tarkempia ja luotettavampia tuloksia kuin vanhemman lähteen tutkimusvaiheessa käytössä ollut tekniikka. Uusien öljykenttien arviointia helpottaa myös monivaiheinen virtaamamittari (multiphase flowmeter, MPFM), joka kertoo kattavasti lähteen suorituskyvystä nopealla lähdediagnostiikalla ja pienemmillä kustannuksilla kuin muut menetelmät.

Monivaihemittari

SGS käyttää kolmannen sukupolven Roxar 2600 -monivaihevirtaamamittaria kannettavana yksikkönä, joka on suunniteltu pieneksi ja kevyeksi – se painaa 80 % edeltäjäänsä vähemmän. Innovatiivinen Zector-tekniikka (kehittynyt signaalinkäsittely, uusi kenttäelektroniikka ja elektrodigeometria) antaa täsmälliset virtaamatiedot ja integroidut paine-, paine-ero- ja lämpötilamittaukset. Ei-radioaktiivinen malli kattaa useimmat käyttöolot. Erikoissovelluksiin ja korkeille kaasun tilavuusosuuksille on saatavana gamma-malli.

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja SGS:n monivaiheisesta virtaamamittauksesta.