Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Liuskekaasu on epätavanomainen maakaasulähde, joka on laajentanut huomattavasti Pohjois-Amerikan energiavarantoja ja josta odotetaan tulevan merkittävä maailmanlaajuinen energianlähde tulevina vuosikymmeninä.

Tätä silmällä pitäen SGS:n liuskekaasun mineralogiapalvelut tarjoavat valikoiman analyysitekniikoita, muun muassa QEMSCAN, XRD, geokemia ja SEM , joilla ydin- tai leikenäytteistä saadaan mineralogista ja rakenteellista tietoa. Tekniikoiden yhdistämisen avulla saadaan sekä erittäin yksityiskohtainen mineraalijakauma että tietoa savilajeista ja muista mineraalikomponenteista ja luonnehdinta muista rakenteellisista ominaisuuksista, kuten laminaatioasteesta ja mineraalikoosta. Näiden tietojen perusteella voimme rakentaa yksityiskohtaisen mineraalikartan, jolla voidaan havainnollistaa ominaisuuksia ja tuottaa kivestä kvantitatiivinen luonnehdinta, jolla voidaan määrittää stratigrafia, saada tietoa työstöominaisuuksista ja auttaa tunnistamaan ja määrittelemään rikkomisen optimaalinen fasies-väli.

SGS:n liuskekaasusovellusten kehittyneet varantolaatupalvelut (ARQS)

Käytämme useita tekniikoita, kuten QEMSCAN, XRD ja SEM, antamaan yhdessä enemmän tietoa kuin mikään tekniikka antaisi yksin.

Näiden tekniikoiden avulla SGS tarjoaa seuraavia palveluita:

mineraalien massa-analysoinnit

 • kvantitatiiviset analyysit mineraaliosien jäämätasoista
 • raskaiden mineraalien tunnistaminen ja kvantifiointi
 • erilaisten savimineraalien, myös heikosti kiteytyneiden, kvantifiointi
 • kiteytyneen detriittikvartsin kvantitatiivinen analyysi
 • kiteytyneen ja amorfisen biogeenisen kvartsin kvantitatiivinen analyysi
 • kvantitatiiviset mineralogiset tiedot varmistamaan laskukaapelin lokitiedot

rakenteelliset tiedot

 • mineraalikartat havainnollistamaan laminaatio ja saven jakautuminen
 • mineraalikartat havainnollistamaan mineraalien jakautuminen näytteessä
 • keskimääräinen mineraalikoko tunnistettua mineraalia kohti useiden näytesarjojen suoraan vertailuun

litologiset tiedot

 • kvantitatiivinen litotyypitys asiakkaan parametrien mukaan
 • litotyypin vaihtelujen laajuus antamaan korkean resoluution stratigrafia myös homogeenisiltä näyttävissä jatkumoissa

raetiheystiedot

 • laskettuna näytteen todellisesta mineralogiasta
 • raetiheys voidaan laskea jokaisesta löydetystä litotyypistä
 • voi vahvistaa laskukaapelin tiedot

arvioidut huokoisuustiedot

 • arvioidut makrohuokoisuustiedot QEMSCANilla (yleensä viiteen mikroniin asti)
 • arvioidut meso-mikrohuokoisuustiedot tarkoista BSEM-kuvista.

Geokemialliset tiedot asiakkaan vaatimusten mukaan, esimerkiksi hiilen kokonaismäärä (TOC), auttaa tunnistamaan mahdolliset tuotantovyöhykkeet, kun taas epäorgaaniset geokemiatiedot voivat auttaa vahvistamaan spektroskooppiset lokitiedot.

Ota yhteys SGS:n edustajaan, kun haluat lisätietoja liuskekaasun mineralogiapalveluista.