Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Prosessimineralogia keskittyy malmin ja sivukivimineraalien välisiin suhteisiin.

Kyseisten tutkimuksien tuottamat tiedot luonnehtivat malmin eri mineraalivaiheiden mineralogiaa ja koostumusta talteenoton ja selektiivisyyden optimoimiseksi ja ympäristöä koskevien herkkyyksien ennustamiseksi. Yli viidenkymmenen vuoden ajan SGS on tarjonnut mineralogista tukea tuhansille kaivoksien metallurgiaprojekteille ja vaikuttanut satojen uusien kaivoksien kehittämiseen. Tarjoamme ainutkertaisen laajan valikoiman ammattitaitoa, laitteistoja ja pitkälle kehittyneitä teknologioita erittäin tarkkaan mineralogiaan.

SGS:n prosessimineralogiapalvelut tarjoavat yksityiskohtaiset kuvaukset tekijöistä, jotka vaikuttavat jauhettavuuteen ja metallurgiseen talteenottoon. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää:

 • prosessikaavion kehittämiseen perustasolla
 • geometallurgian ja vaihtelevuustutkimuksien lisäämiseen jo esisoveltuvuusvaiheessa
 • pilottilaitoksien ongelmien vianmääritykseen tehtäessä soveltuvuustutkimusta
 • metallurgisen laskentatoimen tukena jatkuvissa toiminnoissa 
 • laitoksien vertaamisessa parhaisiin käytäntöihin auditointien aikana ja ohjelmien vianmäärittämisessä.

SGS:n mineralogian asiantuntijat voivat määrittää 

 • arvokkaiden tai vaarallisten mineraalien olemassaolon 
 • kullan käyttäytymisen vapaassa jauhamisessa tai tulenkestävän malmin
 • hyvien mineraalilajien olemassaolon 
 • eri malmialueiden jakautumisen malmiossa
 • mekanismit konsentraatin laadun parantamiseksi
 • vahingollisten mineraalivaiheiden esiintymisen.

Pystymme kokemuksemme avulla ymmärtämään malmin fysikaalisten ominaisuuksien vaikutukset metallurgiseen laatuun ja talteenottoon kvantifioimalla

 • kohdemineraalien hiukkasten koon jakautumisen
 • malmimineraalien rakenteelliset yhteydet sivukiveen 
 • eri lajien laatukohtaiset talteenottokäyrät.

SGS voi määrittää huonon tai odottamattoman malmimineraalin talteenoton syyt ja laatukohtaisen suorituskyvyn tarkastamalla

 • kohdemineraalien vapautumisasteen syötössä ja tuotteissa
 • arvokkaiden mineraalien käyttäytymisen rikastusprosesseissa
 • sivukivimineraalien käyttäytymisen konsentraateissa.

Valitse SGS yhteistyökumppaniksesi käyttääksesi prosessimineralogiaa laadun ja talteenoton optimoimiseksi jokaisessa projektin vaiheessa. Kansainvälisen ammattitaitomme ja laajan laitteistovalikoimamme ansiosta olemme maailman johtava prosessimineralogiapalvelujen tarjoaja.