Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS voi määrittää alkuaineita sisältävien yhdisteiden kemialliset koostumukset aina natriumista uraaniin elektronimikroanturianalyysillä. Voimme myös tehdä mikroskooppisten rakenteiden ja ominaisuuksien kuvia pyyhkäisyelektronimikroskopialla.

Näiden tekniikoiden sovellukset käyvät esimerkiksi teollisuuteen, prosessimineralogiaan, mineraalikemiaan, työterveyteen, pölyn analyysiin ja mineraalien etsintään.

Elektronimikroanturiprojekteihin voivat sisältyä seuraavat:

 • Mineraali- tai hiukkasfaasien tunnistaminen 
 • Kemiallisen koostumuksen tietojen laatiminen
 • Ensisijaisissa komponenteissa korvattujen hivenaineiden määrittäminen (esim. rauta sfaleriitissa, nikkeli pyrrotiitissa)
 • Eri komponenttien määrittely (esim. kullan ja sulfosuolan määrittely)
 • Koottujen raakatietojen tarjoaminen metallin tasapainotuksen tueksi
 • Röntgenkarttojen laatiminen metallin jakautumisen suurennettua kuvallista esitystä varten, kun kyse on rakenteeltaan ja pitoisuudeltaan monimuotoisista alustoista

Pyyhkäisyelektronimikroskopialla (SEM) voidaan tehdä nopeita mineralogisia arviointeja ja määrittää tärkeimpiä mineralogisia suuntauksia. Kuva saadaan röntgenkarttana elektronimikroanturin avulla. Tämän jälkeen kuva käsitellään kuvananalysointiohjelmalla. Tietoja määritetään mineraalien runsaudesta, mineraalien raekoosta, vapautumisesta ja yhdistymisestä.

SEM:ää voidaan käyttää menestyksekkäästi seuraavien määrittelyssä:

 • Mineraalien yhteenkasvamisen ja mineraaliyhdistelmien yksityiskohtaiset tiedot
 • Kulta ja PGM malmeissa ja rikasteissa
 • Erittäin hienorakenteiset materiaalit (liejufraktiot, hienot saostumat)
 • Prosessin jäämät ja muut synteettiset kompleksiset materiaalit
 • Amorfiset ja biologiset materiaalit

Eletronimikroanturin ja SEM:n kaltaiset välineet ovat pelkkiä työkaluja – erittäin tarkka mineralogia on tuote. SGS on johtava erittäin tarkan mineralogian tarjoaja maailmanlaajuiselle mineraaliteollisuudelle ja muille markkina-aloille, jotka tarvitsevat tarkkoja materiaalin, tuotteen tai jäämien analyysejä. SGS:n mineralogian asiantuntijat takaavat tuotteen laadun ja tarjoavat huomattavaa tulkinta-arvoa ruohonjuuritason etsinnästä tuotannon tukeen.