Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Reformoitu kaasu on matalan lämpöarvon polttokaasua, joka saadaan korkean lämpöarvon maa- ja jalostamokaasujen pyrolyysistä ja höyrykäsittelystä.

SGS:n reformoidun kaasun analyysillä saadaan arvokkaita tietoja tällaisen kaasun kemiallisesta koostumuksesta.

Reformointiprosessi tuo ympäristö- ja lisäarvoetuja, jotka saadaan poistamalla hiilidioksidia ja tallettamalla samalla erittäin puhdasta vetyä. Tämä parantaa polttoainetehoa ja vähentää suorituskyvyn heikkenemistä.

SGS noudattaa Yhdysvaltojen testaus- ja materiaalijärjestön (American Society for Testing and Materials) standardia ASTM D1946-90(2006) reformoitujen kaasujen ja vastaavien kaasusekoitusten, jotka sisältävät vetyä, happea, typpeä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia, metaania, etaania ja etyleeniä, kemiallisen koostumuksen määrittämisessä.

SGS:ssä käytämme kaasukromatografiaa näytteen eri kaasukomponenttien fysikaaliseen erottelemiseen. Vertaamme niitä vertailustandardeihin, joissa erottelu on tehty samanlaisissa käyttöoloissa, ja vertailustandardisekoitukseen, jonka koostumus tunnetaan. Reformoidun kaasun kokoonpano lasketaan vertailemalla kunkin komponentin korkeinta piikkiä vertailustandardin kyseisen komponentin vastaavaan arvoon.

Anna SGS:n tehdä hiilikerroksen metaanitestaukset, jotta saat selvän käsityksen fossiilisten polttoaineidesi koostumuksesta.