Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa laajan valikoiman epätavanomaisten maakaasuresurssien testausta ja analyysiä tukevia palveluja. Epätavanomainen maakaasu on kaasu, joka on jäänyt tavallisesti tuotannolle liian vaikeina tai kalliina pidettyihin varantoihin, yleensä johtuen siitä, ettei kaasun talteenottamiseksi ole vielä tekniikkaa, tai se on liian kallista ollakseen taloudellisesti kannattavaa.

Mutta vaikka resursseista on tulossa yhä vaikeammin ja kalliimmin hyödynnettäviä, tekniikka kehittyy samaan aikaan, joten epätavanomaisiakin kaasuresursseja on helpompi hyödyntää. Näin ollen näiden resurssien hyödyntämisestä on tulossa kannattavampi vaihtoehto. Kaikki tuotantoon harkittavat resurssit on analysoitava ja tutkittava huolellisesti ja läpikotaisin.

SGS:n epätavanomaisten resurssien palvelut

SGS:n epätavanomaisten resurssien palvelut tutkivat, testaavat, arvioivat ja raportoivat asiakkaan resursseista, niiden potentiaalisista kustannuksista ja talteenottoon liittyvästä arvosta. Kattavan palvelumme avulla asiakas saa kaikki tiedot, jotka tarvitaan kriittisiin liiketoimintapäätöksiin, suunnitteluun ja tuottavan talteenoton toteutukseen sekä tuotantoprosessin optimointiin.   

Testaamme säännöllisesti maakaasun koostumusta sekä laboratoriossa että kentällä. Tarkat analyysit kaasun koostumuksesta ovat olennaisen tärkeitä kyseisen resurssin täsmälliseen taloudelliseen arviointiin. Yhdessä kehittyneiden tekniikoiden, esimerkiksi isotooppisuhteiden, ja kehittyneen mineralogian kanssa lähdekiven ja muodostuneen kaasun fysikaaliset testit tuottavat elintärkeää tietoa kaasun alkuperästä, myös resurssien jatkuvuudesta, sen jakautumisesta ja siirtymisestä.

SGS:n epätavanomaisten resurssien palveluihin kuuluvat analyysit

SGS tarjoaa isotermisiä desorptiotutkimuksia varannon saturaatiotason arviointiin. Isotermiset testit tehdään varannon lämpötilassa jopa 10 000 psi välein. Lisäksi toimitamme seuraavia palveluja:

 • optinen mikroskopia ja petrografia 
 • luonnehtii ja luokittelee systemaattisesti kivityyppejä ja varannon laatua sääteleviä tekijöitä
 • röntgensäteiden hajonnan analysointi
 • kuva-analyysi 
 • näytteenvalmistelu
 • valoa heijastavat ja lähettävät mikroskoopit 
 • Bruker D8 Advance -röntgendiffraktometri 
 • skannaava elektronimikroskooppi TESCAN VEGA 
 • optinen kuva-analyysijärjestelmä CLEMEX 
 • QEMSCAN® (automaattijärjestelmä, joka hankkii kvantitatiivista mineralogista tietoa Zeissin skannaavalla elektronimikroskoopilla, jossa on neljä valoelementtienergiaa hajottavaa röntgentunnistinta)
 • saturaatio ja läpäisevyys
 • määrittävät kivi-nesteyhteensopivuuden ja kaasun läpäisevyyden
 • hiilen kokonaismäärä (TOC)
 • SARA-analyysi
 • kaasukromatografia
 • Kaasukromatografia-massaspektrometria
 • diamondoidianalyysi
 • fluoresenssi
 • öljyn hiilivetyjen kokonaismäärä (TPH)
 • kaasutila-analyysi
 • biomarkkerit
 • näytteiden valinta ja kerääminen

Lue lisää tai ota meihin yhteyttä, jotta saat lisätietoja siitä, miten SGS:n epätavanomaisten resurssien palvelut voivat auttaa arvioimaan esiintymän.