Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kehittyneet esiintymien arviointipalvelut (ARQS) muodostuvat laboratoriopohjaisista litologisista analyysi- ja tulkitsemispalveluista, joissa hyödynnetään useita tekniikoita, jotta mineralogiset ja litologiset analyysit tehdään yhdemukaisesti, kattavasti ja tilastollisesti oikein.

Käytämme täydentäviä geoanalyyttisiä tekniikoita, kuten QEMSCAN, XRD, SEM, optinen petrografia ja geokemia, jotta saadaan yksityiskohtaisia litologisia tietoja porausrei'istä, joista on käytettävissä vain leikkaustietoja. Varsinkin QEMSCAN-tekniikan hyödyntäminen leikkausten analysoimisessa tuottaa yksityiskohtaisten mineralogisten tietojen lisäksi tarkkoja litologisia tietoja, joista on arvokasta hyötyä haluttaessa tarkempia tietoja monimutkaisista tai aiemmin tuntemattomista stratigrafiavyöhykkeistä. ARQS erikoistuu erilaisten näytteiden, kuten leikkausten ja ydinmateriaalien mineralogiseen ja litologiseen analysointiin. Näytteet on voitu hankkia perinteisten tai muiden menetelmien avulla.

Yhdistämme ARQS-tiedot maan pinnan alaiseen konsultointiin erikoistuneen ryhmämme (SGS Horizon) kokemukseen, jotta tiedot tulkitaan petrofysikaalisesti ja johtolinjakohtaisesti sekä integroidaan esiintymän mallintamistutkimuksiin.

ARQS-analyysi ja tulkinta

ARQS-analyysi ja tulkinta tuottaa tarkan mineraalikartan näytteestä. Se sisältää kvantitatiiviset bulkkimineralogiset tiedot (raetiheys, mineraalikoko, arvioitu huokoisuus), sekä tiedot raskasmineraaleista ja tuliperäisestä tai metamorfisesta aineksesta.

Mineralogiset ja rakennetiedot yhdistetään litologioiden ja näytteiden tilasuhteiden saamiseksi selville. ARQS laatii kaaviot porausreiästä stratigrafisten poikkileikkausten luomiseksi, jotta korrelaatio porausreiän johtolinjan ja geofysikaalisten tietojen välillä saadaan selville. Pystymme myös poistamaan luolamaisten tai kontaminoituneiden litotyyppien vaikutukset tietoihisi.

Miksi kannattaa valita SGS?

Laaja analyysiosaamisemme yhdistyy korrelaatioiden analysoimisesta ja diagenetiikasta sekä sedimentologisten ja esiintymien arvioinneista saamamme kokemukseen. Näin varmistetaan, että saat kattavan, laadukkaan ja integroidun tieto- ja tulkintakokonaisuuden. Tietoja voidaan käyttää yhdessä petrofysikaalisten tietojen kanssa johtolinjalokien kalibroimiseen yhdessä spektroskopia- ja suunnittelutietojen kanssa esimerkiksi porausongelmien vähentämiseksi. ARQ-palveluistamme on hyötyä erityisesti silloin, kun esiintymä on epätavallinen. Pelkkä XRD-analyysi voisi tuottaa puutteellisia tuloksia, jos teksturaaliset ominaisuudet ovat tärkeitä (liuskekaasu, hankalasti hyödynnettävissä paikoissa sijaitseva tight gas -kaasu tai öljyhiekka) tai jos esiintymässä esiintyy runsaasti leikkauksia tai vain leikkauksia voidaan analysoida.

SGS:n ARQS-tiimi toimittaa alustavat tiedot ja perustason raportin 4-6 viikossa, jos näytteitä on enintään 100, tai 6-8 viikossa, jos näytteitä on enintään 200.

Saat lisätietoja ARQ-palveluistamme ottamalla yhteyden SGS:n edustajaan.