Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Geofysikaalinen ja seisminen tulkinta tehdään osana yleistä hiilivetyjen tutkimista. Geofysiikka (seismiikka, gravimetria ja magneettisuus), geologia ja petrofysiikka on täysin integroitu.

SGS hallitsee kaikki geofysikaaliset tekniikat ja taidot. Meillä on kokemusta kentän koko elinkaaren ajalta.

Voimme auttaa kaikissa projekteissa perustutkimuksissa valtausten suunnitteluun. Teemme hiilivetymäärityksiä, arvioimme mahdollisuuksia ja autamme saamaan tarvittavat luvat.

Esiintymän tunnistaminen, arvionti ja kehittäminen

Mahdollisen esiintymän tunnistaminen ja erilaiset seismiset analyysit (amplitudi-, siirtymä- ja inversiotutkimukset) voidaan ottaa avuksi määritettäessä volumetriaa. Näin vähennetään projektiin liittyviä riskejä. SGS voi laatia inversiovolyymitietoja seismisten tietojen perusteella. Suuri osa seismisestä tulkinnasta tukee kentällä tehtävää kehitystyötä ja optimointia. Geofysiikan alan palveluita tarjotaan osana tietojen arviointia, due diligence -tutkimuksia ja esiintymän arviointia.

Tietojen täysi integrointi esiintymän geologiasta, petrofysiikasta, hyödyntämisen suunnittelusta ja poraamisesta kertoviin tietoihin auttaa toteuttamaan merkittävät projektit siten, että budjetti ja aikataulu pitävät. Kysy lisätietoja geofysiikan alan palveluistamme.