Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Erikoistuneet tutkimukset tuottavat vastauksia tiettyihin ongelmiin geofysiikan, geologian, petrofysiikan, varantojen, porauksen ja tilasuunnittelun alueilla.

Tutkimukset kuuluvat yleensä integroituun työnkulkuumme, mutta niitä voidaan tehdä myös erillisinä missä vain projektin vaiheessa. Mahdollisia vaiheita varojen elinkaaressa ovat etsintä, arvio, kehitys tai tuotanto. SGS:n erikoistuneet tutkimustiimit voivat antaa tarpeellista tukea ja tietoa hiilivetyresurssien menestykselliseen kehittämiseen.

Erikoistuneiden tutkimustemme valikoima kattaa kaikki tekniset asiat, joita asiakas saattaa tarvita, korkean tason seismisestä käsittelystä ja kääntämisestä rikkonaisten varantojen geologiseen mallinnukseen ja varannon koostumuksen simuloinnista alipainotettujen poraussuunnitelmien suunnitteluu, tiiviisiin öljyvarantoihin ja PVT-tutkimuksiin. Käytämme asiantuntemustamme tuomaan asiakkaalle geofysikaaliset palvelut, tuotanto- ja varantogeologiset palvelut, petrofysikaaliset palvelut ja varannon suunnittelupalvelut.

Vaatimusten tasosta riippumatta SGS:n asiantuntijatiimi voi toimittaa kysymyksiin oikeat vastaukset. Lue lisää tai yhteyttä, kun haluat tietää, mitä erikoistuneet tutkimuspalvelumme ovat ja miten ne voivat olla hyödyksi.