Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Meillä on syvällinen käytännön kokemus sedimenttikerroksista eri puolilta maailmaa sekä etsinnästä. Palvelumme yksittäisten alueiden tutkimisesta ja toteutettavuustutkimusten arvioinnista suurien alueiden arvioimiseen.

Tulkitsemme seismisiä tietoja, arvioimme porauskaivoja, tunnistamme esiintymiä, laadimme deterministisiä ja stokastisia volumetrisiä laskelmia, analysoimme epävarmuuksia ja herkkyyttä, teemme staattisia ja dynaamisia esiintymien mallinnuksia, arvioimme taloudellisuutta ja laadimme teknisiä kustannuslaskelmia.

SGS:n asiantuntijat ovat perehtyneet etsintävälineisiin ja -ohjelmistoihin. Havaitsemme riskit ja mahdollisuudet nopeasti kaikissa sedimenttikerroksissa, joten etsintöjen onnistumismahdollisuudet paranevat. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja esiintymien tutkimus- ja arviointipalveluista.