Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS auttaa tekemään tietoon perustuvia ratkaisuja varannon potentiaalista suorittamalla monitieteisiä varantoarviointeja, joiden avulla tunnistetaan riskit ja mahdollisuudet, arvioidaan epävarmuusalue ja optimoidaan taloudellinen kehitys.

Tarjoamme merkittävää asiantuntemusta seismisessä laadunvalvonnassa ja tulkinnassa, geologisissa arvioinneissa, kvantitatiivisissa lokiarvioinneissa, varannon luonnehdinnassa, tuotantogeologiassa ja staattisessa geologisessa mallinnuksessa, jossa käytetään laajasti erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja. Dynaaminen simulointi käsitetään laajassa merkityksessä, joka ei rajoitu 2D- ja 3D-malleihin. Niiden lisäksi käytetään monia täydentäviä analyysimenetelmiä, jotka tuottavat mallitietoa tai mallitulosten laatutarkastuksia. Integroiduissa kehitystutkimuksissa arvioidaan olemassa olevaa tai potentiaalista kehitystä ja suositellaan tulevaisuuden kehitysstrategioita.

Kaikki tutkimukset tekee korkeasti koulutettu monialainen tiimi. Jokainen tutkimus räätälöidään vastaamaan optimaalisella tavalla tietyn asiakkaan tavoitteisiin ja aikatauluihin. Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja varanto- ja kenttäratkaisuista, arvioinneista ja kehityspalveluista.