Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tuottaa integroituja varanto- ja kenttäratkaisuja kentän koko elinkaarelle, kattaen kaikki pinnanalaiset, lähteen ja tilojen suunnittelunäkökohdat etsinnästä, kehityksestä ja tuotannosta käytöstäpoistoon tai varastointiin.

Asiantuntemuksemme kattaa kaikki tekniikat ja taidot, ja meillä on kokemusta varojen koko elinkaaresta. Tarjoamme laaja-alaista asiantuntemusta tukemaan etsintää ja arviota, kentän arviointia ja kehitystä, tuotannon optimointia ja käytöstäpoistoa.

Voimme myös auttaa maanalaisessa kaasuvarastoinnissa (UGS) ja hiilivarastoinnissa (CCS), varojen arvonvarmistamisessa ja tehostetussa öljyntuotannossa (EOR).

SGS tuottaa täysin integroidut tekniset palvelut. Ydinvahvuutemme on seurausta kyvystämme integroida eri alat ja henkilöstömme asiantuntemus projektikohtaisiin tiimeihin, joka tuottavat asiakkaille kestäviä tuloksia. Ratkaisut lisäävät varojen arvoa ja tuovat organisaatiolle kilpailuedun. Tiimimme on suorittanut yli 400 projektia vuodesta 2001 alkaen, lyhyistä yhden alan arvioista kokonaisiin integroituihin kenttäarviointeihin, joihin kuuluu lähteen suunnittelu ja tilojen uudelleensuunnittelu. SGS arvostaa ja kunnioittaa asiakkaiden luottamuksellisuuden turvaamista koko projektin kaikissa vaiheissa. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.