Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS RDKTM,Nopean käyttöönoton mahdollistava laitteistomme (RDK) hyödyntää erittäin laadukkaita menetelmiä ja instrumentteja ja käsittää näytteidenoton kentällä, koostumuksen analysoinnin sekä tuotantokemian.

Palvelu käsittää erittäin SGS:n kenttäpalvelukeskuksien pitkälle kehitetyt analysointilaitteet, joita voidaan käyttää paikanpäällä. SGS:n RDK -laitteisto on suunniteltu toimitettavaksi ja asennettavaksi asiakkaan valitsemaan kohteeseenTM, Nopean käyttöönoton mahdollistava laitteisto sopii erikoismallisiin kuljetuskontteihin, joten se voidaan kuljettaa mihin kohteeseen tahansa. Nämä siirrettävät laitteet on helppo asentaa joko rannalle tai merelle, joten analysoinnit ja testaukset voidaan suorittaa joustavasti, nopeasti ja laboratorioita vastaavalla tarkkuudella.

SGS:n RDK-laitteistoTM,Nopean käyttöönoton mahdollistava laitteisto

SGS:n RDK-laitteistoTM,Nopean käyttöönoton mahdollistavan laitteiston avulla yrityksesi voi perehtyä nesteen ominaisuuksiin paikanpäällä kaivossa suoritettavien erilaisten analyyttisten toimenpiteiden ansiosta. Laitteiston mukana saapuvat myös sertifioidut asentajamme, jotka säätävät ja mittaavat tarvittavat kriittiset tiedot arvioidakseen mahdollisuuksia sekä taustatekijöitä menestyksekkään tutkimus- ja tuotanto-ohjelman laatimiseksi syrjäisimmissäkin paikoissa eripuolilla maailmaa. Kattava testausvalikoimamme käsittää seuraavaa:

Näytteenottopalvelut kentällä

 • Tavanomaiset näytteenotot maan alta
 • Öljy- tai kaasuerottimen näytteet
 • Näytteenotto kaivon yläosasta ja putkistosta

kompositionaalianalyysit

 • GOR-, CGR- ja GWR-mittaukset
 • Koostumuksen ja tiheyden näytteenotto paikanpäällä
 • Jalo- ja hapankaasupitoisuus (CO2, H2S jne.)
 • Kutistustestaukset
 • GC:n laajennetut kaasukoostumukset
 • GC:n öljykoostumukset C36+

tuotantokemia

 • BS&W ASTM:n linkousmenetelmällä
 • Karl Fisherin vesipitoisuus öljyssä tai kaasussa
 • Molekyylipainon mittaus cryetten tarkkuuslaitteella
 • Tiheys, viskositeeti ja reologia
 • raakasuolapitoisuus
 • Suolaveden perusominaisuudet (pH, johtavuus, liuenneet kiinteät aineet (TDS))
 • Suolaveden säilytyssarja
 • Sulfaatteja poistavat bakteerit vedessä
 • Kosteusmittarin/kastemittarin kaasun kastepisteet
 • Length of stain -mittaukset (Drager)
 • Merkaptaanit ja rikkimäärät GC-FPD-menetelmällä
 • elohopea kaasuissa tai nesteissä.
 • tuotetun nesteen hiekkapitoisuus
 • Radonin määrä kaasussa, öljyssä ja/tai suolavedessä

SGS:n kentällä suoritettavien testauspalvelujen avulla saat korkealaatuista tietoa ilman vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä välttämättömiä kustannuksia ja viivästyksiä. RDK-laitteet sopivat kaikkiin projekteihinTM,on kentälle tarkoitettu ratkaisu laatua koskevaan näytteidenottoon, koostumuksen analysointiin ja tuotantokemian testaukseen. Ota yhteyttä ja kerromme lisää RDK-palvelustammeTM,Nopean käyttöönoton mahdollistava laitteisto (RDK)