Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Elohopean analysoinnista ja tarkkailusta voi olla runsaasti hyötyä yrityksellesi, sillä tuotteiden laatu paranee, elohopeapäästöt vähenevät ja korroosio saadaan tehokkaasti hallintaan.

SGS tarjoaa öljy- ja kaasuteollisuudelle asiantuntijapalveluita elohopean havaitsemiseksi ja analysoimiseksi tarkasti.

Elohopean vaarat öljy- ja kaasuteollisuudelle

Elohopea aiheuttaa merkittävän vaaran, sillä se muodostaa amalgaameja muiden metallien kanssa, varsinkin alumiinin. Metallin haurastuminen on aiheuttanut useita onnettomuuksia suurissa tuotantolaitoksissa. Elohopea voi vaurioittaa putkistojen hitsaussaumoja, kryogeenisiä osia, alumiinisia lämmönvaihtimia ja hydrauksessa käytettyjä katalyyttejä. Lisäksi se aiheuttaa ympäristö- ja terveysriskin. Tällaisten osien vaurioituminen voi aiheuttaa tuotantolaitosken sulkemisen eli taloudellisia menetyksiä tai pahimmissa tapauksissa hallitsemattomia vuotoja tai koko laitoksen vikaantumisen.

Vaurioiden korjaaminen käy aina kalliiksi. SGS tarjoaa riskialttiiden kohteiden valvontapalveluita.

Runsaasti elohopeaa sisältäviä tuotteita pidetään heikkolaatuisina, niiden hinta on halvempi ja joillakin markkina-alueille ne ovat jopa kiellettyjä.

Elohopean tunnistamisen ja valvonnan edut

Elohopean tunnistamisella ja valvonnalla on useita etuja. Laitteisiin kohdistuvia vaaroja vähennetään, prosessin tuottavuus paranee ja riskit saadaan hallintaan. Mitä pienempi elohopeapitoisuus, sitä paremmin laitteisto on suojassa, jolloin kunnossapitokustannuksia säästyy. Lisäksi tuotteiden laatu paranee. Elohopean tunnistamisesta on hyötyä myös terveydelle ja turvallisuudelle. Työterveysvaarat vähenevät, ja ympäristöä kuormitetaan vähemmän.

Elohopeantunnistuspalvelumme:

konsultointi

 • elohopean tunnistaminen hiilivetynäytteistä
 • paikan päällä tehtävät elohopeatutkimukset
 • elohopean mahdollisesti saastuttamien kohteiden tunnistaminen
 • Kohteita joissa elohopea aiheuttaa menetyksiä
 • elohopeanpoistamisyksiköiden tehokkuuden seuranta
 • prosessin tuotantoajan optimoiminen
 • kaikenlaisten ympäristönäytteiden analysoiminen
 • elohopean tunnistaminen tuotetusta vedestä
 • RoHS-analyysi
 • kolmannen osapuolen tekemä todentaminen ja testaaminen
 • elohopean seurantaohjelmien laatiminen

laboratorioanalyysit.

SGS tarjoaa esimerkiksi maakaasu-, LPG-, LNG-, polttoöljy-, kondensaatti- ja raakaöljynäytteiden laboratoriotutkimuksia.

Dokumenttien perusteella ja kentällä tehtävät tutkimukset

Perustasotutkimuksella saadaan tietoa elohopeapitoisuuksista tuotannon kriittisissä pisteissä. Samalla tunnistetaan mahdolliset elohopean aiheuttamat korroosiot, työterveysongelmat ja elohopeapäästöt ympäristöön. Ehdotamme ratkaisuja, joiden avulla prosessi pysyy tehokkaana, tuotteiden arvo pidetään korkeana ja käyttöhenkilöstö saa teknistä tukea.

Miksi kannattaa valita SGS?

Euroopassa ja Kaukoidässä toimivilla asiantuntijaryhmillämme on yli 20 vuoden kokemus elohopean mittaamisesta ja analysoimisesta. Autamme kehittyneillä mittauslaitteillamme myös paikan päällä.

Katso, kuinka elohopean tunnistamiseen erikoistuneet asiantuntijat voivat auttaa.