Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kaasun ja öljyn suhde, kutistuminen ja kompositionaaliset tiedot antavat tärkeitä tietoja kaivosta tai esiintymästä.

Kun nämä tiedot ovat käytettävissä paikan päällä kun niitä tarvitaan, aikaa ja rahaa säästyy. SGS tekee paikan päällä kompositionaalisia analyysejä käyttämällä omaa SGS GC-GOR™ -tekniikkaansa ja erityistä Agilent 7890 -kaasukromatografiajärjestelmää. Tämä innovatiivinen järjestelmä on kehitetty analysoimaan kaasuja ja nesteitä kenttäolosuhteissa. Tämän tekniikan avulla saat luotettavia tietoja erittäin pienistä näytteistä otettujen useiden flash-mittausten perusteella. SGS GC-GOR™ -järjestelmää voidaan käyttää kenttäolosuhteissa sellaisenaan tai osana siirrettävää SGS FluidPro PAL™ -laboratoriota.

SGS GC-GOR™ -järjestelmän edut

SGS GC-GOR™ -järjestelmässä on useita ominaisuuksia, joten saat laadukkaita laboratorioanalyysejä syrjäisissäkin kenttäolosuhteissa. Elektroninen lämpötilanhallinta, useat flash- ja näytteiden mittaamiset sekä tarvittavien näytteiden vähäinen tilavuus tuottavat tarkkoja toistamiskelpoisia tuloksia. Manuaalinen prosessi on selkeä. Tämän menetelmän ansiosta paikan päällä tarvitaan vähemmän hiilivetyjä. Tällöin näytteiden kuljetuskustannukset pienenevät, ja tulokset saadaan nopeammin.

GC-GOR™ -ominaisuudet

 • Kaasun ja öljyn suhde (GOR)
 • Kaasun ja veden suhde (GWR)
 • Kondensaatin ja kaasun suhde (CGR)
 • Öljyn tai suolaveden kutistumiskerroin haihtuvia aineita sisältävästä näytteestä
 • Täysi esiintymän nesteiden kompositionaalinen analyysi
 • Öljymudan (OBM) kontaminaationäytteen tiedot
 • Näytteen vaadittu tilavuus: 10 ml

Sovellusalue

 • PVT-mittaukset
 • Erottimen optimointi
 • Tuotannon kohdennus
 • Näytteet putkijohdoista

Kaasun GC-koostumus

 • Laajennettu C14-kaasukoostumus kaasukromatografialla (GPA 2286)
 • Parempi tarkkuus toisella maakaasuanalyysillä (GPA 2261)
 • Kvantifiointi: N2, O2, CO2, H2S, He, Ar

Mustan öljyn, haihtuvia aineita sisältävän öljyn ja kondensaattinesteen ominaisuudet GC-analyysin avulla

 • Öljy/n-parafiini-jakauma C36+-analyysin ja kapillaarikromatografian avulla (GPA 2186)
 • OBM-kontaminaatio kuonan ja vähentämisen avulla

Muita SGS:n palveluita

 • Keskimääräisen molekyylipainon mittaus jäätymispisteen alenemalla
 • Tiheys/viskositeetti monessa lämpötilassa (ASTM D 7042)
 • Karl Fischer -vesipitoisuus (ASTM D 4928)
 • Radonin määrä kaasussa
 • Elohopean määrä kaasussa (ASTM D 6350)
 • Mukautettava Dräger-kaasujenanalysointisarja
 • Mukautettava HACH-vesianalyysisarja

Katso, miten SGS GC-GOR™ -järjestelmä antaa käyttöösi kehittyneet PVT-testausmahdollisuudet, erotuksen optimoinnin ja tuotannon kohdennuksen paikan päällä ja tarvittaessa. Ota meihin yhteys.