Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun poraaminen on meneillään, aika on rahaa. SGS:n ratkaisu säästää molempia.

SGS FluidPro PAL™ JR on siirrettävä näytteidenvalmistelu-, siirtämis- ja analyysilaboratorio. Se tuottaa laadukkaita kompositionaalianalyysejä haihtuvia aineita sisältävistä nesteistä ja öljypohjaisesta mutakontaminaatiosta (OBM) muutamassa tunnissa näytteen saamisesta.

Vain vähän tilaa vievä täysin turvallisuussertifioitu (vyöhyke 1) laboratorio on helppo kuljettaa porauslautalle. Laboratorio sisältää uusinta tekniikkaa, joten hankalimmatkin näytteet voidaan analysoida. SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Tarjoamme nyt riippumatonta porauskaivosta saatujen näytteiden testausta. Niillä on erittäin suuri merkitys, kun arvioidaan esiintymän kokoa, uuden öljy- tai kaasulöydön yhdistämistä nykyiseen tuotantolaitokseen, merenalaisia rakenteita ja kelluvaa tuotantoa ja lastaamista. Satelliittiyhteys ja sähköinen tiedonsiirto nopeuttavat päätöksentekoa, vaikka porauskaivo sijaitsisi syrjäisessä paikassa.

FluidPro™ PAL JR -laboratorion tuomat edut

Kaikilla siirrettävillä laboratorioillamme on SGS:n asiantuntijatuki. Jokaisen laboratorion mukana tulevat sertifioidut kemistit, joiden on läpäistävä erittäin vaativa sisäinen koulutus. Kokenut laadunvalvontatiimi tarkkailee kaikkia siirrettäviä laboratorioita yksisyisen salatun verkon kautta muodostettavan etäyhteyden avulla, joten laboratoriotuloksiin voi luottaa. FluidPro PAL™ JR on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan: porauslautalla, keskitetyssä maayksikössä tai erillisenä laitoksena. Siirrettävät SGS:n laboratoriot ovat laadukas riippumaton testausratkaisu ensimmäisiä porausnäytteitä varten.

FluidPro PAL™ -vakiokokoonpano:

 • 0-Flash: kattavat kompositionaalianalyysit
 • 0-Flash: suolaveden geokemia
 • Öljy- tai kaasukaivon yläpuoliset osat, erotin / BHS-näytteenotto
 • Korkeapainerestoraatio ja nesteen siirto 
 • Length of stain -mittaukset (Drager-sarja)

Öljyn ja kondensaatin ominaisuudet

 • BS&W (menetelmien ASTM, IP, API, ISO, DIN ja NF M mukaisesti)
 • Karl Fischer -vesipitoisuusmittaus (menetelmien ASTM, IP, API, BS ja ISO mukaisesti)
 • Molekyylipainon mittaus jäätymispisteen alenemalla
 • Öljyn pH ja TAN digitaalisella titrauksella

Lisätestit

 • Kaasun kosteuspitoisuus mitattuna hygrometrillä
 • Öljyn tai kaasun elohopeapitoisuus
 • Suolaveden IC-kemia
 • Suolaveden säilytyssarja
 • Rikkijäämä (GC-FPD)
 • Merkaptaanit, kokoinaisrikki jne.

Lisäsarjoja on saatavana tilauksesta. SGS on ainoa maailmanlaajuinen tarkastus- ja sertifiointiyritys, joka tarjoaa tätä palvelua kaikkialla maailmassa. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.