Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tietää, miten tärkeitä täsmälliset tiedot öljy- ja kaasuvarannoista ovat ennen tuotantovaiheeseen siirtymistä.

SGS:n kannettavilla analyysilaboratorioilla, FluidPro portable analytical laboratory (PAL)™ -yksiköillä, tehdään paikan päällä suolaveden geokemiaratkaisuja, joiden avulla saadaan arvokasta tietoa öljy- ja kaasutuotantoon vaikuttavien seikkojen arvioimiseksi. Perustestit tuottavat yhdenmukaista ja luotettavaa tietoa tukemaan valintoja ennen tuotantojärjestelmien ja prosessinhallinnan suunnittelua:

suolavesi-vesimittaukset

 • monilämpötilaiset tiheys-viskositeettimittaukset
 • suolaveden ja veden pH-happamuusmittaukset
 • johtavuus ja liuenneet kiinteät aineet (TDS)
 • ionipitoisuudet ohjelmoidulla digitaalisella ISE-titrauksella
 • korkealaatuanalyysien automaattimenetelmät

öljy- ja kondensaattiominaisuudet

 • sedimentti- ja vesimittaus (BS&W, menetelmien ASTM, IP, API, ISO, DIN ja NF M mukaisesti)
 • Karl Fischer -vesipitoisuusmittaus (menetelmien ASTM, IP, API, BS ja ISO mukaisesti)
 • molekyylipainon mittaus jäätymispisteen alenemalla
 • öljyn pH ja TAN digitaalisella titrauksella

kaasun ominaisuudet

 • kosteuspitoisuus mitattuna hygrometrillä (valinnainen)
 • ilmaisinputkimittaukset asiakkaan vaatimusten mukaan
 • radon- ja elohopeapitoisuus (valinnainen).

Tekniset tiedot

 • Lämpötila-alue: vaihteleva
 • Painealue: ilmakehän paine
 • Näytteen vaadittu tilavuus: 5–200 ml          

Sovellusalue

 • Suolaveden geokemia
 • paineen, tilavuuden ja lämpötilan (PVT) ja virtauksen varmistusseulonta
 • Näytteiden laadunvarmistus

Näytealue

 • Näytteet pohjarei'istä
 • Näytteet kaivoista
 • Näytteet erottimista
 • Näytteet putkijohdoista
 • Näytteet ilmakehästä

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on maailman johtava innovatiivisten palveluiden ja ratkaisujen tarjoaja kaikilla öljy- ja kaasualan sektoreilla. Sertifioidut kemistimme toimittavat tutkitusti toimivilla tekniikoilla alan tarkimmat ja edustavimmat seulontatiedot. Kaikki on saatavana paikan päällä ja pyynnöstä kannettavien laboratorioiden ansiosta.

Lue lisää siitä, miten suolaveden geokemiapalvelujemme avulla saadaan tarpeelliset tiedot.