Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS käyttää raakaöljyn sormenjälkitekniikkaa tunnistamaan varannon geokemian, tuotannon ja sovellusten kannalta keskeiset raakaöljyn biomarkkerit.

Ohjelmoitu lämpötila ja massaspektrometriaan yhdistetty kapillaarikromatografia määrittävät tietyn raakaöljynäytteen yksilölliset komponentit.

Koostumuksen keskeisten markkereiden tunnistaminen antaa yritykselle tietoa lähdevarannosta ja yhdistämisasteesta, ja sen avulla voidaan löytää öljyputkien ja tuotantojärjestelmien öljyvuodot. Ne ovat olennaisia tietoja kartoitettaessa varannon laajuutta ja kokoa, optimoitaessa tuotannon yhdistämistä ja vähennettäessä kunnostuskustannuksia.

SGS:n sormenjälkitekniikat

SGS:n raakaöljyn sormenjälkitekniikka hyödyntää kapillaarikromatografiaa ja massaspektrometriaa, jotka antavat kattavan käsityksen varannosta. Kapillaarikaasukromatografia (GC) tunnistaa biomarkkerit (pristaani, fytaani ja muut isoprenoidit) ja luo erottuvan kromatografisen jäljen biogeenisen ja termogeenisen hajoamisen kypsymisprosessien perusteella. Kun tekniikka yhdistetään massaspektrometriseen analyysiin (massavaraussuhteen mittaus), voidaan tehdä vielä yksityiskohtaisempia vertailuja. Yhdessä tekniikat tuottavat näytteistä sekä määrä- että laatuanalyysituloksia. Asiantuntijamme tekevät perusteelliset tulkinnat, jotka antavat monipuolisen käsityksen varannon jakautumisesta, tuotannon yhdistämisestä ja öljyvuotojen alkuperästä.

Ota yhteyttä SGS:n edustajaan, kun haluat keskustella raakaöljyn sormenjälkitekniikoiden käytöstä.