Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Monet öljy- ja kaasukentät eri puolilla maailmaa sisältävät epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat kentän kaupalliseen arvoon.

Tarjoamme kaikkia testauspalveluita epäpuhtauksien ja hivenaineiden tunnistamiseksi hiilivedyistä sekä bentseeni-, etyylibentseeni-, tolueeni- ja ksyleenitasojen (BETX) saamiseksi selville.

SGS on erikoistunut kehittyneisiin analyyseihin, jotta kenttä tuottaa mahdollisimman hyvin, korroosion vaaraa vähennetään ja luonnossa esiintyvien kasvihuonekaasujen vaikutuksia vähennetään. Laboratorioissamme ASTM-standardin mukaiset menetelmät yhdistetään kehittyneeseen testaamiseen, joten tulokset ovat varmasti tarkkoja ja edustavia, kun ulkoistat analysoinnin SGS:lle.

Epäpuhtaudet luonnossa esiintyvissä hiilivedyissä

Kehittyneet analyysivälineet, kuten FPD GC, massaspektrometria, XRF, XRD ja SEM, auttavat tunnistamaan lähes kaikki hiilivedyissä luontaisesti esiintyvät epäpuhtaudet ja kenttään jääneet hiilivetyesiintymät. Erilaisista nesteistä ja tuotantojärjestelmistä saamamme analyyttinen tausta varmistaa osaavan tulkinnan ja kokemukseen perustuvat neuvot.

SGS tarjoaa paikan päällä tehtäviä GC-FPD-rikkitutkimuksia ja elohopean jatkuvaa analysointia Sir Galahad -menetelmällä. Hiilivetyjen hiilidioksidi- ja typpipitoisuus on tärkeää hallittaessa kasvihuonekaasupäästöjä ja suunniteltaessa prosesseja. Niitä mitataan perinteisillä GPA GC -menetelmillä. BETX-tasot ovat yleinen huolenaihe. Niitä säädellään tiukasti osana amiinikäsittelyjä ja veden poistamista. SGS kvantifioi ne ja muut alhaisina pitoisuuksina esiintyvät aromaattiset yhdisteet raakaöljyn ja maakaasun tuotantolaitoksissa erityisten kromatografiamenetelmien avulla. Lisäksi tarjoamme käsiteltyjä näytesylintereitä, jotta yhdisteitä katoaa mahdollisimman vähän matkalla kiinteisiin laboratorioihimme.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kaasu- ja nestemäisten hiilivetyjen radontestaus
  • Pienenä pitoisuutena esiintyvän elohopean jatkuva mittaus
  • Maakaasun koostumuksen tarkka tutkiminen: H2S, He, Ar, N2, CO2
  • Rikkiyhdisteiden määrittäminen GC-FPD-menetelmällä
  • BETX-analyysi erittäin tarkalla kromatografialla

Ota yhteyttä SGS:ään. Saat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi saamaan selville hiilivedyn sisältämät epäpuhtaudet.