Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun öljyn ja kaasun tuottajat käyttävät yhteisiä tuotanto- tai kuljetustiloja, osat on erotettava toisistaan.

SGS näyttää muille järjetelmien kehittämisessä tarjoamalla tilan laskentaa, herkkyysanalyysejä, hävikille altistumisen arviointia ja tilastollisia analyysejä. Kohdentamisessa käytetään sovittuja menetelmiä, jotka perustuvat usein hiilivetyjen sekä veden ja muiden kontaminanttien määrään ja laatuun yhteisissä tiloissa. Raportoitujen hiilivetyjen määrää voidaan käyttää rojalti- tai verotuslaskelmissa tai tarkkailtaessa eri kenttien tuottavuutta. Tätä käytetään usein kohdentamisen mittarina dynaamisen mittaamisen avulla.

Kattava palveluvalikoima

SGS tarjoaa kattavan valikoiman hiilivetyjen kohdentamispalveluita:

  • Sopimusten laatiminen
  • Kohdennuksen mallintaminen
  • Altistumisanalyysit
  • Kolmannen osapuolen vastuut

Varmistamme, että asiakkaamme saavat oikeita tietoja ajallaan, ja että riippumaton kolmas osapuoli on tarkistanut ne. Lisäksi SGS varmistaa kumppaneillenne ja viranomaisille, että kaikki mittaukset ja laskelmat on tehty ammattimaisesti.

Mittaus- ja laboratoriopalvelujemme avulla voimme olla apuna prosessin jokaisessa vaiheessa varmistamassa, että kaikki mittaukset ovat täsmällisiä ja sopimusten mukaisia, ja että kannattavuutta, tuottoja ja veroja ei yli- eikä aliarvioida. Tarkat analyysimme ja kattava raportointimme kaikille osakkaille takaavat, että organisaationne voi sekä noudattaa kaikkia velvoitteitaan että suojella tuottojaan. Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja SGS:n hiilivetyjen allokointipalveluista.