Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Virtaaman varmistamisessa käytetään laajaa analyysimenetelmien valikoimaa. SGS antaa käyttöön syvällisen testaamisosaamisen, jotta hydraatin muoto, kemialliset inhibiittorit ja saostuneiden kiintoaineiden sisältö saadaan selville.

SGS varmistaa keskeytymättömän öljyn ja kaasun tuotannon kemialliseen vertailemiseen liittyvän osaamisen, suunnittelukriteereiden asettamisen sekä kertymien lähteen ja mekanismien selville saamisen avulla.

Virtaaman varmistamisen testaus

SGS tarjoaa asiantuntevia analyysejä ja tulkintaa virtaaman varmistamisen testaamiseksi. Käytämme kehittyneitä laitteita:

 • Vahakertymäkennot
 • Valonhajontaan perustuvat tunnistimet
 • Hydraattikuvantamiskennot
 • Paineistetut reometrit
 • Ristinapamikroskoopit
 • Differentiaaliskannauskalorimetrit
 • Muut laitteet kiintoaineiden testaamiseksi ja veden kemian analysoimiseksi

SGS:n virtaamanvarmistamisteknoiden palvelut ja menetelmät ovat käytettävissä kiinteissä laboratorioissa ja siirrettävissä FluidPro PAL™ -laboratorioissa.

Virtaamanvarmistamisen testaamisohjelmamme sisältö:

 • Vahanmuodostumislämpötilat (WAT) haihtuvia aineita sisältävälle öljylle (live oil) ja öljylle, josta ne ovat haihtuneet (dead oil).
 • Asfalteenin liukoisuusrajat (asfalteenimittaus)
 • Hydraatin yhtymisen tai eroamisen rajat
 • Karstan liukoisuusrajat ja kertymien analysointi
 • Kehittynyt veden kemian tutkiminen
 • Osaava ja kokenut henkilöstö, joka auttaa löytämään ratkaisut
 • Osaava ja kokenut henkilöstö, joka auttaa löytämään ratkaisut.

Voit keskustella SGS:n edustajan kanssa siitä, kuinka autamme analysoimaan.