Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa kattavia kompositionaalianalyysejä etsintää ja tuotantoa varten hyödyntämällä teollisuusstandardien mukaisia menetelmiä. Noudatamme tiukkoja kalibrointivaatimuksia, jotta paineistetuista ja paineistamattomista näytteistä saadaan tarkat koostumustiedot.

SGS:n kompositionaalianalyysipalvelut

Tarjoamme kattavan valikoiman kehittyneitä testaus- ja analysointipalveluja. Palveluitamme ovat esimerkiksi itse kehittämämme Mini-GOR™, jonka avulla analysoidaan paineistettua öljyä, kaasua ja suolavettä. Järjestelmä määrittää tarkasti GOR-suhteen (Gas-Oil Ratios), GWR-suhteen (Gas-Water Ratios) ja CGR-suhteen (Condensate-Gas Ratios) sekä öljyn, veden ja kondensaatin kutistuskertoimet. Leimahtaneiden hiilivetytuotteiden koostumus mitataan perinteisen kaasukromatografian (GC) avulla GPA-standardeja noudattaen. Suolaveden eli tuotantoveden ionipitoisuudet mitataan ionikromatografian (IC) avulla. Massan ominaisuudet, kuten veden pH, liuenneet kiintoaineet (TDS), öljyn sisältämä vesi, molekyylipaino ja tiheys mitataan ASTM- tai muuta teollisuusstandardin mukaista menetelmää käyttämällä.

Kompositionaalianalyysipalvelumme:

  • Innovatiivinen Mini-GOR™-tekniikka paikan päällä tehtäviä GOR-, GWR- ja CGR-analyysejä varten
  • Öljyn C36+-pitoisuus kapillaari-GC- tai GPA-menetelmän avulla
  • Kaasun tarkka koostumus viimeiseen tunnistettavaan komponentiin saakka GPA-menetelmän avulla
  • Veden koostumus titraamalla ja ionikromatografialla (IC)
  • Bulkkinäytteiden ominaisuudet teollisuusstandardien mukaisilla menetelmillä

Erottelukyvyltään suuret laadukkaan kompositionaalitiedot auttavat saamaan selville raakaöljyn tai kaasun koostumuksen koko esiintymän elinkaaren aikana. Näitä tietoja tarvitaan hiilivetyesiintymän arvon ja porauskaivojen tulevan tuottoisuuden saamiseksi selville, suunniteltaessa kuljetus- ja prosessijärjestelmiä sekä laskettaessa öljyn- ja kaasuntuotannon markkina-arvo.

Ota yhteys SGS:ään. Jätä kompositionaalianalyysit meidän huoleksemme.