Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tarkka mittaaminen edellyttää, että kaikki mittausjärjestelmät suunnitellaan kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaan.

Nykyään on tärkeää suurien pääomakustannusten ja laitteiden pitkän toimitusajan vuoksi valita oikea ratkaisu ennen tuotannon aloittamista tai sitoutumista.

Käytännön kokemuksemme projekteista ja toiminnasta auttaa vähentämään riskejä mittausjärjestelmiä kehitettäessä. Samalla varmistetaan, että mittausjärjestelmät vastaavat odotuksia. Lisäksi autamme täyttämään sopimuksiin perustuvien, paikallisten ja kansainvälisten määräyksien vaatimukset. Näin riskejä vähennetään ja kannattavuutta parannetaan.

Riippumattomuudella on merkitystä

Olemme riippumattomia laitevalmistajista, emmekä tee niiden kanssa sopimuksia. Siksi verifioinneissamme ei ole kaupallisia sidoksia. Teemme tehtaiden ja kohteiden hyväksyntätestauksia sen varmistamiseksi, että järjestelmän rakenne ja tietojärjestelmän määritykset ovat yhdenmukaiset. 

Kysy lisätietoja palveluistamme, joiden avulla varmistetaan tarkoituksenmukaisuus.