Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tiosulfaattiuutto on menetelmä, jossa kulta kerätään malmista käyttämättä syanidia.

SGS on kehittänyt tiosulfaattiuuttomenetelmän, koska joissakin maissa lakeja on tiukennettu niin, ettei syanidia voida käyttää tai kuljettaa.

SGS on tiosulfaattiuuton alalla maailmanlaajuinen tekninen johtaja. Laboratorio- ja teollisuusasiantuntijamme ovat vuosien kuluessa suunnitelleet ja kehittäneet syanidille vaihtoehtoisen tekniikan tiettyjä kultamalmeja varten.

Tiosulfaattiuutolla on useita etuja suhteessa kullan talteenottomääriin ja ympäristöongelmiin:

  • Kultamalmien tiosulfaattiuutolla on erinomainen mahdollisuus vähentää ympäristövaikutuksia. Erittäin myrkyllisestä syanidista poiketen tiosulfaattiuutossa käytetyt kemikaalit ovat haitattomia. Tekniikalla on erinomaiset mahdollisuudet maissa, joissa syanidin käyttö on suoraan kielletty tai siihen kohdistuu erittäin kielteistä julkisuutta ympäristösyistä.
  • Menetelmällä saadaan useissa tapauksissa talteenottomääriä, jotka ovat lähellä syanidiuuton tuloksia. Talteenottotoiminnoissa, joita tietyt malmit vaikeuttavat, menetelmällä voidaan saada huomattavasti parempia tuloksia kuin syanidilla. Tiosulfaattiuutto sopii erityisen hyvin kullan talteenoton huippumoderneihin hartsimassatekniikoihin (RIP). 
  • Tiosulfaattiuutto on emäksinen menetelmä (pH yleensä välillä 8–10), joten laitteiden syöpymisestä talteenoton aikana ei tarvitse huolehtia.
  • Tiosulfaattiuuton kemiallinen pääkomponentit ovat tavallisia lannoitteita (ammoniumtiosulfaatti ja ammoniumsulfaatti). Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kaivosjäteliuosten käyttöön maataloudessa alueilla, joiden ympäristömääräykset sallivat sen.

Ota SGS:ään yhteyttä ajoissa suunnittelu- ja prosessinkehitysvaiheessa, jossa voidaan keskustella ajoituksesta, projektin laajuudesta, ympäristöasioista ja rahoitusvaatimuksista. Tekniset asiantuntijamme määrittelevät, onko tiosulfaattiuutto vai jokin syanidiuuttotekniikoistamme paras valinta suurimpaan kullan talteenottoon ympäristömääräyksiä noudattaen.