Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Organisaation on osoitettava ja viestittävä tehokkaasti kasvihuonepäästöistään (GHG) vahvistaakseen ympäristönsuojeluun liittyvää asemaansa asiakkaiden, kuluttajien ja sidosryhmien keskuudessa (GHG).

Sidosryhmät edellyttävät organisaation noudattavan ympäristövaatimuksia ja osoittavan sitoutumisensa päivittäisten toimintojen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Julkisesti saatavissa oleva spesifikaatio PAS 2050 on hyödyllinen. Tämän spesifikaation avulla organisaatiosi toiminnan, palveluiden sekä tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä koko elinkaaren kasvihuonepäästöjä voidaan mitata.

SGS auttaa organisaatiotasi noudattamaan hiilijalanjälkeä koskevia vaatimuksia. Tarkastuksemme ja arviointimme voivat luoda kilpailuedun, parantaa asiakkaiden luottamusta ja jopa auttaa hallitsemaan toimittajien elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

PAS 2050:2008 käyttöönotto auttaa organisaatiotasi:

  • hallitsemaan thtaiden ja toimittajien kasvihuonepäästöjä sekä vähentämään myös tulevia kasvihuonepäästöjä
  • varmistamaan kilpailuedun yrityksien vaatiessa yhä useammin näitä tietoja omaa elinkaartaan koskevia arviointeja varten
  • tarjoamaan pienen hiilijalanjäljen omaavan sekä ympäristöystävällisen suunnittelukonseptin, vähentämään raaka-aineiden käyttöä ja lisäämään pienen hiilijalanjäljen omaavien toimittajien käyttöä
  • vastaamaan asiakkaiden odotuksiin johtavan markkina-aseman saavuttamiseksi sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
  • voittamaan kuluttajien luottamuksen yhdenmukaisuuden julkisen raportoinnin sekä tuloksien julkistamisen avulla
  • tarjoamalla ponnahduslaudan hiilijalanjälkimerkintöjen käytölle tulevaisuudessa
  • mahdollistamaan riippumattomien varmennusmerkintöjen käytön markkinoinnissa ja viestinnässä
  • tukemaan toimenpiteitä, joihin on ryhdytty organisaation sisällä päästöjen vähentämiseksi perehtymällä vaihtoehtoisiin tuotekokoonpanoihin, raaka-aineisiin sekä päästöihin liittyvien avaintekijöiden tunnistamiseksi.

Anna SGS:n arvioida koko organisaation ja toimitusketjun energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät ratkaisut sekä PAS 2050 hiilijalanjälkistandardin noudattaminen. Kansainvälinen standardointijärjestö ISO kehittää tuotteiden hiilijalanjälkeä koskevaa uutta ISO 14067 -standardia.

SGS on myös maailman johtava ISO 14001:2004 -sertifiointien ja ISO 14064:2006 -tarkastusten/varmennusten suorittaja.