Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sääntelyviranomaiset ympäri maiilmaa julkistavat yhä enenevässä määrin energiatehokkuutta koskevia sitovia standardeja. Ennalta arvaamattomat heilahtelut sekä energiamarkkinoilla että polttoaineen hinnoissa ovat nostaneet esiin energiatehokkuuden arvon liiketoiminnassa.

Energianhallintakoulutus tulee olemaan yhä hyödyllisempää yrityksille, sillä sen avulla yrityksen johto ja työntekijät saatetaan tietoisiksi energiansäästöjen positiivisesta vaikutuksesta ja eduista, joita siitä koituu yritykselle. Energianhallintajärjestelmä auttaa yrityksiä kehittämään energiatehokkuuteen liittyvää politiikkaansa ja tavoitteitaan niin, että ne täyttävät lainmukaiset vaatimukset.

Yrityksesi erityistarpeiden täyttämiseksi ja viranomaisvaatimusten ennakoimiseksi SGS tarjoaa laajan valikoiman energianhallinnan koulutuskursseja yrityksesi kaikkien organisaatiotasojen työntekjöille. Kaikki kurssimme ovat asiantuntemukseltaan, luotettavuudeltaan ja ammattimaisuudeltaan huipputasoa. Energianhallintakoulutuskurssimme on suunniteltu ajatellen erilaisia ryhmiä ja mielenkiinnon kohteita, ja ne sisältävät:

  • tietoisuuden energianhallinnasta yleisluonteisesti työntekijöille
  • perustavanlaatuisen energianhallinnan johtajille
  • edistyneen energianhallinnan teknikoille ja insinööreille
  • energianhallintajärjestelmien yleiskatsauksen
  • energianhallintajärjestelmät sisäistä auditointia varten
  • energianhallintajärjestelmiin liittyvät tapaustutkimukset
  • energiakatselmustyöryhmän

Koulutuksemme voidaan järjestää joko avoimina kursseina tai räätälöidä ne vastaamaan yrityksesi erityistarpeita. Samoin ne voidaan sopia hoidettavaksi kertaohjelmina tai osana energianhallinnan konsultointipalveluitamme. Konsulttimme keskustelevat mielellään siitä, mitkä kurssit parhaiten palvelevat yrityksesi tarpeita. On tavoitteenasi sitten työskentely kohti sertifiointia tai tarvitset teknistä tukea energiatehokkuuden parantamiseksi, energianhallinnan asiantuntijamme jakavat mielellään kokemuksiaan ja antavat ammattitaitoista ohjausta.