Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus tarjoaa tarvittavat taidot liiketoiminnan jatkuvuuden ammattilaisille liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmien (BCMS) ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 22301 -vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat kuvailla liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän periaatteet, prosessit ja tekniikat, joita käytetään järjestelmän hallintaan ja arviointiin
  • osaavat selittää ISO 22301 -standardin tarkoituksen ja sisällön 
  • osaavat selostaa BCMS-tarkastajan roolin BCMS-auditoinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa sekä seurannassa ISO 19011 -standardin edellyttämällä tavalla
  • tuntevat perusteellisesti ISO 22301 -standardin auditointi- ja sertifiointiprosessin
  • osaavat suunnitella, suorittaa, raportoida ja seurata kolmannen osapuolen auditointeja ISO 22301 -standardin vaatimusten ja ISO 19011 -standardin mukaisesti
  • osaavat tulkita BCMS-auditointiin liittyvät ISO 22301 -standardin vaatimukset.

Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyvää kokemusta ja perustiedot ISO 22301 -standardien vaatimuksista.

Tämä koulutus on kansainvälisen sertifoitujen arvioijien rekisterin (IRCA) sertifioima.

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme, kuinka SGS:n ISO 22301 -standardiin perustuva johtavan arvioijan koulutus voi auttaa sinua ja organisaatiotasi.