Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 14064 tarjoaa teollisuudelle ja hallinnolle työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää ohjelmia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Työkalut auttavat organisaatiota myös toimimaan päästökauppajärjestelmän puitteissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

SGS voi auditoida organisaatiosi kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentämisen ISO 14064 -direktiivin osien 1 ja 2 mukaisesti. Kansainvälisen standardin noudattaminen parantaa uskottavuuttasi markkinoilla ja osoittaa sitoutumisesi ympäristöä säästäviin työtapoihin. Asiantuntijoidemme tekemä verifikaatio takaa arviointien ja raporttien riippumattomuuden.

ISO 14064 -standardi koostuu kolmesta osasta:

 • Osa 1 - määrittää vaatimukset organisaation tai yksikön kasvihuonekaasuinventaarioiden suunnittelulle ja kehittämiselle
 • Osa 2 - määrittää vaatimukset päästövähennysten mittaamiselle, valvonnalle ja raportoinnille
 • Osa 3 - määrittää vaatimukset ja ohjeet kasvuhuonekaasujen tietojen validointiin ja verifiointiin (sovellettavissa verifiointiorganisaatioihin kuten SGS:än).

ISO 14064 -standardien käyttöönotto organisaatiossa tarjoaa seuraavia etuja:

 • kasvihuonekaasupäästöjen mittauksen, valvonnan, raportoinnin ja vähentämisen yhdenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden edistäminen
 • kasvihuonekaasuihin liittyviä vastuiden, varojen ja riskien tunnistaminen ja hallinta
 • päästökauppaan liittyvien oikeuksien ja hyvityksien saannin helpottaminen
 • vertailukelpoisten ja yhdenmukaisten kasvihuonekaasuohjelmien tai -hankkeiden suunnittelun, kehittämisen ja käyttöönoton tukeminen
 • toimivien kansainvälisten mekanismien kehittäminen kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen, hallintaan ja raportointiin
 • luottamuksen rakentaminen sidosryhmien keskuudessa
 • organisaation kasvihuonekaasujen hallintastrategioiden ja tulevaisuuden suunnitelmien kehityksen ja käyttöönoton helpottaminen
 • mahdollisuus seurata kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tehokkuutta ja edistymistä ja/tai tehostaa päästöjen poistamista.

Mittaa, raportoi ja verifioi organisaatiosi kasvihuonekaasupäästöt SGS:n ISO 14064 -standardin mukaisella auditoinnilla. Ota yhteyttä, niin laadimme yrityksellesi sopivan suunnitelman.