Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 14064 tarjoaa teollisuudelle ja hallinnolle joukon välineitä, joilla voidaan kehittää ohjelmia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

ISO 14064 -standardi koostuu kolmesta osasta, jotka kattavat seuraavat aiheet: kasvihuonekaasuinventaariot (osa 1), kasvihuonekaasuhankkeet (osa 2) ja kasvuhuonekaasujen tietojen validoinnin ja varmennuksen ohjeistus (osa 3).

Koulutuksessa tutustutaan ISO 14064 -standardin itsenäisiin osiin, määritellään ja raportoidaan kasvihuonekaasuinventaarioita sekä suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan standardin mukainen varmennus. Näiden avulla voi seurata kehityksen etenemistä tai rajoitustoimia.

Koulutus kattaa seuraavat aiheet:

  • Kasvihuonekaasujen käsitteet ja tausta
  • Kasvihuonekaasuinventaariot (ISO 14064-1): määritys ja raportointi
  • Verifiointi: metodit, prosessikehitys, toteutus ja raportointi
  • Johdanto kasvihuonekaasuhankkeisiin (ISO 14064-2) ja niihin liittyviin menetelmiin
  • Validointi ja varmennus (ISO 14064-3)

Kaksipäiväinen ISO 14064 -standardin sisäisen arvioinnin koulutus kattaa kasvihuonekaasujen käsitteet ja ISO 14064-1 -standardiin liittyvän määrityksen ja verifioinnin.

Kumpikin koulutus koostuu teorialuennoista, työpajoista ja keskusteluista.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää SGS:n ISO 14064 -standardin mukaisista tarkastajien koulutuksista.