Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Geometallurgia yhdistää geologian, kaivoksen, metallurgian, ympäristön ja talouden tiedot maksimoidakseen malmisuonen tuottoarvon ja minimoidakseen samalla tekniset ja toiminnalliset riskit.

Malmin karakterisointi on yksi geometallurgian keskeisiä osa-alueita. Se liittää mineralogisen vaihtelevuuden ja esiintymien kutouksen 3D-lohkomalliin. Sen jälkeen tiedot liitetään tuotanto-, käyttökustannus- ja pääomakustannusvaatimuksiin sekä kuluihin. Näin SGS voi ottaa projektikaaviossa huomioon malmin vaihtelevuuden, infrastruktuurin suunnittelun sekä tuotanto- ja laatuennusteet kaivoksen elinkaaren aikana.

SGS:llä on vuosikymmenien kokemus geometallurgian käytöstä etsintä- ja kaivostoimintaan sisältyvien riskien hallinnan parantamiseksi. Yhdistämällä useita ennen erillisinä pidettyjä tietosarjoja SGS voi auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä toimintojen suunnittelu- että käyttövaiheessa. SGS:n tekemän geometallurgisen arvioinnin hyötyihin kuuluvat muun muassa:

 • laitoksen johtajan parempi hallinta ja kyky arvioida vuosineljänneksen suoritusta
 • pääoma- ja käyttökustannusten jaksottaminen kaivoksen elinkaaren ajalle
 • laitos voidaan suunnitella parasta arvoa ja kannattavuuttaa silmällä pitäen
 • tuottoarvo voidaan maksimoida nostaen näin osakkeen hintaa
 • optimoitu kaivossuunnitelma auttaa saavuttamaan tuottoarvon, jolloin kassavirran saatavuus voidaan ennustaa
 • ennusteista tulee luotettavampia – antamillamme ennusteilla on takuu
 • varmuus kasvaa läpinäkyvän kolmannen osapuolen arvioinnin ansiosta.

SGS tarjoaa maailmanlaajuista johtajuutta kaikilla geometallurgian osa-alueilla. Meillä on:

 • yli vuosikymmenen kokemus geometallurgiasta
 • satoja loppuun vietyjä projekteja
 • 25 000 näytettä SAG Power Index (SPI) -tietokannassamme
 • ylivertaisen laaja prosessointi- ja simulointikokemus
 • palveluja saatavina jokaisella mantereella
 • alan johtava puolueeton kolmannen osapuolen testauspalvelu
 • käytössä sekä kaikki perinteiset mallinnustyökalut että ainutlaatuiset työkalut yksityisomistuksessa
 • integroitu lähestymistapa etsinnästä tuotantoon asti
 • tuotantoennustepalvelut
 • monien hyödykkeiden, muun muassa rautamalmin ja kuparin, tuotantoennustesopimukset suurten kaivosyhtiöiden kanssa
 • kyky jatkuvasti vähentää ja arvioida riskejä
 • kyky tarkkaan sovittamiseen tuotannon aikana
 • todistettu kyky mitata ja valvoa, sitten sovittaa ja korjata.