Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n pohjavesiresurssien riskiarvio auttaa minimoimaan veden saastumisriskin toimipaikassasi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja kysy toimintasuunnitelmaa arvokkaiden vesivarojen suojelemiseen.

Pohjavesivarat ovat arvokkaita yrityksellesi, ja niiden suojeleminen on tärkeää. Tuotantoprosessit ja -laitteet voivat aiheuttaa saastumisriskin. Pohjaveden pinnan luonnollisen liikkeen vuoksi saaste voi levitä lähialueelle ja aiheuttaa vahinkoa paikallisille ekosysteemeille ja asukkaiden terveydelle.

Arvioimme pohjaveden tutkimalla tuotantolaitoksessa tunnistettujen saasteiden leviämisnopeutta. Käytämme erilaisia ohjelmia ja pohjaveden mallinnusta riskialueiden määrittämisessä. Palveluiden avulla saat selville, kuinka laajamittaisia suunnitelmia tarvitaan.

Pohjaveden riskiarvioissa käytetään viimeisintä tietokonetekniikkaa ja pohjaveden mallinnusta. Mallit paljastavat veden virtauksen ja valumisen ja ennustavat mahdollisen saastumisen etenemistä. Tutkimme myös toiminnan mahdollisia vaikutuksia paikallisiin ekosysteemeihin ja ihmisten terveyteen.
Riskienarvioinnin avulla kokeneet työryhmämme voivat suositella korjaustoimenpiteitä projektin menestymisen takaamiseksi sekä sovellettavien säädösten noudattamiseksi.

Suojele pohjavesivarojasi ja ota meihin yhteyttä jo tänään.