Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista toimitusketjusi ja -verkostosi asiakkaiden odotuksia ja vaatimuksia vastaava toiminta SGS:n suorittaman riippumattoman arvionnin avulla.

QualiCert -palvelun laadun sertifointi auttaa nostamaan yrityksesi osoittamien palvelujen tasoa. QualiCert -sertifiointi auttaa myös suojaamaan tuotemerkin mainetta ja tehostaa organisaatiosi jatkuvaan kehittymiseen liittyvää potentiaalia, mukaan lukien sisäisen kustannustenhallinnan varmentamalla avainsidosryhmille suunnatut parhaat menettelytavat.

SGS:n QualiCert™ -palveluiden laadun sertifiointiohjelma sisältää seuraavaa:

  • Palvelujen osoittamisen sekä asiakkaan vaatimusten liittymäkohtiin liittyvä koulutus
  • Asiakkaiden vaatimusten selvittämiseen liittyvä koulutus sekä palvelun osoittamiseen liittyvien kriteereiden laadinta
  • Asiakkaan laatimat kriteerit
  • Näiden kriteereiden julkinen varmentaminen riippumattoman lautakunnan toimesta, johon kuuluu tunnustettuja palvelunkäyttäjiä, palveluntarjoajia sekä alan asiantuntijoita
  • SGS:n suorittamat auditoinnit palveluja koskevien kriteereiden vastaavuuden varmistamiseksi (järjestelmien audoitoinnit, mystery shopping -menetelmät, seurannat, haastattelut, dokumentoinnin arvioinnit jne.) sekä
  • Raportointi (poikkeamat, parannusmahdollisuudet jne.) sekä QualiCert -sertifikaatin myöntäminen

QualiCert -sertifiointi on maailman tunnetuin, riippumattomasti varmennetusta palvelun laadusta kertova viralllinen tunnus. Myös oma yrityksesi voi hyödyntää QualiCert -menetelmää palvelujen tarjoamisen kannalta kriittisten sekä liiketoimintastrategiaa vastaavien vaatimusten määrittelemiseksi, käyttöönottamiseksi ja seuraamiseksi. Tarkastuksemme vahvistavat organisaatiosi saavuttaman suoritustason sekä auttaa määrittelemään puitteet tulospainotteiselle laadunvalvonnalle.

SGS:n edustajat vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiin, kuuntelevat yrityksesti tarpeita ja laativat ehdotuksen esittämiesi vaatimusten perusteella.