Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) voi löytyä seoksista kuten maaleista, musteista ja liimoista tai erilaisita tuotteista kuten leluista, huonekaluista, tekstiileistä ja sähkölaitteista.

REACH-asetuksen mukaan kaikki tuotantoketjun jäsenet ovat velvollisia tiettyihin toimenpiteisiin SVHC-aineiden johdosta.

SGS tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja toimitusketjun hallintaan ja REACH SVHC -testaukseen kulutustuotteiden osalta ja auttaa sinua saavuttamaan REACH-vaatimustenmukaisuuden ja parantamaan sisäisiä liiketoimintamenetelmiäsi.

Mitä ovat erityistä huolta aiheuttavat aineet?

Erityistä huolta aiheuttavat aineet aiheuttavat ihmisen terveydelle ja ympäristölle vakavia vaaroja. SVHC:t ovat aineita, jotka voivat

 • aiheuttaa syöpää (karsinogeenit)
 • aiheuttaa geneettisiä muutoksia (mutageenit)
 • olla lisääntymiselle vaarallisia
 • olla ominaisuuksiltaan muuten vahingollisia ja pysyä ympäristössä pitkään (hitaasti hajoavat)
 • kertyä asteittain eläimiin (bioakkumulatiivinen)
 • aiheuttaa vastaavaa huolta (esim. hormonaaliset haitta-aineet)

REACH-asetuksen tarkoituksena on valvoa tällaisten aineiden käyttöä lupien ja rajoitusten avulla ja velvoittamalla valmistajat ja toimittajat käyttämään turvallisempia vaihtoehtoja tai teknologioita kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

Mitä velvollisuuksia sinulla on?

Tuotteet:
Jos olet EU-tuotteiden tavarantoimittaja ja tuotteesi sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 % p/p, sinun täytyy välittää tämä tieto koko tuotantoketjua pitkin. Vähintään on annettava tiedoksi erityistä huolta aiheuttavan aineen nimi. Jos kuluttaja pyytää, sinun täytyy toimittaa SVHC:n turvallista käyttöä koskevat tiedot 45 päivän kuluessa.

Kesäkuusta 2011 lähtien EU-tuotteiden valmistajien ja maahantuojien täytyy lisäksi ilmoittaa Euroopan kemikaalivirastolle, jos erityistä huolta aiheuttavien aineiden kokonaismäärä on suurempi kuin 1 tonni per vuosi. Tämä voi olla haasteellista vähittäiskauppiaille, jotka tuovat maahan suuren valikoiman erilaisia tuotteita useista eri maista ja useilta eri tavarantoimittajilta.

Lisäksi valmistajien täytyy kiinnittää huomiota SVHC-aineiden määrän lisääntymiseen luvan saamisen edellyttämässä liitteessä XIV. Valmistajan, jolla ei ole lupaa tietyn aineen käyttämiseen, täytyy tarkkailla huolellisesti haku- ja lopetuspäivämääriä täyttääkseen luvallisen SVHC-käytön REACH-vaatimukset.

Kuluttajille tarkoitetut seokset:
Jos olet kuluttajille tarkoitettujen seosten EU-toimittaja, voit joutua hankkimaan käyttöturvallisuustiedotteen, jos seos sisältää SVHC-ainetta ≥ 0,1 % p/p, ja jatkokäyttäjät tai jakelijat niin vaativat. Tämä vaatimus on lisäys vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY ja CLP-asetuksen 1272/2008/EY mukaisiin velvoitteisiin.

SVHC-testaus:
SVHC-aineita voi joutua kuluttajatuotteisiin joko tarkoituksella tai huomaamatta toimitusketjun kautta tai valmistusprosessissa. Laboratoriotestauksen avulla saadaan tietoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) tunnistamisesta ja koostumuksesta, jotta yritykset voivat täyttää REACH-asetuksen mukaiset SVHC-velvoitteensa.

Me teemme SVHC-testausta tarpeidesi mukaan:

 •  Tunnistettujen aineiden luettelon mukaan:
  • Täysimittainen testaaminen
  • Tuoteriskeihin perustuva arviointi
 • Viranomaisluettelon mukaan (REACH, liite XIV)
 • Tarkoitusrekisterin mukaan
 • Mahdollinen erityistä huolta aiheuttava aine, joka täyttää sääntelyvaatimukset, mutta jota ei ole vielä sisällytetty tunnistettujen aineiden luetteloon

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS tarjoaa ylivertaista REACH -asiantuntemusta ja konsultointipalveluita yhdistettynä laajaan kuluttajatuote- ja toimitusketjukokemukseen. Toimialakohtainen teknisten asiantuntijoiden REACH-tiimimme antaa käyttöösi räätälöityjä ratkaisuja kuluttajatuotteita varten. Tämä tiimi on erikoistunut vaarallisten aineiden analysoimiseen, aineiden tunnistamiseen, toimitusketjun hallintaan ja toksikologiaan.

Lue, miksi SGS on ensimmäinen askeleesi kohti maailmanlaajuisia REACH-ratkaisuja.