Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista työpaikkasi turvallisuus ottamalla yhteyttä SGS:n työryhmään ja tilaamalla asbestin tunnistuspalvelu.

Teollisuuden alasta riippumatta monet työpaikan materiaaleista saattavat sisältää asbestia. Asbestia käytettiin yleisesti vielä viime vuosikymmenellä ja sitä voi olla paitsi monissa rakennusmateriaaleissa ja -välineissä, myös entisten teollisuusalueiden maaperässä. Asbestiin erikoistunut työryhmämme tarkastaa alueen ja suorittaa perusteellisen asbestin tunnistamisen. Voit luottaa siihen, että kokenut työryhmämme löytää rakennuksessa, alueella tai maaperässä mahdollisesti olevan asbestin.

Paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja valtuutetussa liikkuvassa laboratoriossamme suoritettavan asbestin analyysin ansiosta saat nopeasti tiedon siitä, epäilläänkö alueella olevan tätä vaarallista ainetta. Voit myös lähettää meille näytteen epäillyistä materiaaleista analyysia varten. Mikroskopian avulla voimme määrittää, onko näytteessä asbestia sekä asbestin määrän ja tyypin.

Tarjoamme nopean analyysin, joka keskeyttää työt mahdollisimman vähäksi aikaa ja vähentää altistumisen riskiä, jos asbestia havaitaan.

Nykyisen lain mukaan yritysten on:

  • tunnistamalla työpaikan asbestia sisältävät materiaalit
  • annettava työntekijöille ajan tasalla oleva luettelo asbestia sisältävistä materiaaleista
  • suorittamalla asbestia sisältävien materiaalien säännölliset arvioinnit ja tarkastukset
  • ottamalla käyttöön asbestin hallintasuunnitelman
  • merkitsemällä tunnistetut, asbestia sisältävät materiaalit
  • huolehdittava asbestin poistamisesta ja ilmassa olevien asbestihiukkasten jälkitarkastuksista.

Jos alueelta löydetään asbestia, voimme auttaa kustannustehokkaan käsittely- ja poistosuunnitelman laatimisessa. Annamme hyväksymistodistuksen ja takaamme, että alueella toimitaan kaikkien asiaankuuluvien säädösten ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien standardien mukaisesti.

Ota yhteyttä asbestiin erikoistuneeseen työryhmäämme jo tänään yrityksesi ja työntekijöidesi suojelemiseksi.