Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Organisaation vesijalanjälki, eli vesimäärä, jonka se käyttää suoraan tai välillisesti sekä sen vaikutus veteen, aiheuttaa kasvavaa huolta sidosryhmille, kuluttajille ja monille kansainvälisille organisaatioille. Vesijalanjäljen uutta ISO 14046 -standardia kehitetään tätä ongelmaa silmällä pitäen. Voit osoittaa sitoutumisesi tähän innovatiiviseen vesienhoito-ohjelmaan hankkimalla vesijalanjäljen ISO 14046 -verifioinnin ja osallistumalla SGS:n tarjoamaan vesijalanjälkeä koskevaan koulutukseen.

Ennen ISO 14046 -standardia ei ollut olemassa vedenkäyttöä koskevia kansainvälisiä standardeja. Organisaatiot käyttivät erilaisia tekniikoita vedenkäytön mittaamiseen ympäristöraportteja, tuotepakkauksa tai dokumentaatiota varten. ISO 14046 -standardi sisältää johdonmukaiset vedenkäytön mittausvälineet, hallintajärjestelmät sekä alan parhaat prosessit ja käytännöt.

SGS:n suorittama ISO 14046 -verifiointi sisältää kattavan analyysin yrityksen vedenkäytöstä ja vedenkäytön hallintajärjestelmistä. Vahvistamme, että organisaatio noudattaa ISO 14046 -standardin vaatimuksia. Kun hankit vesijalanjäljen verifioinnin SGS:ltä, yrityksesi hyötyy maailmanlaajuisesta maineestamme johtavana auditointi- ja verifiointiyrityksenä, joka soveltaa useita kansainvälisiä standardeja. SGS:n auditoijat ymmärtävät nämä standardit perusteellisesti. He voivat antaa palautetta vedenkäytöstä ja esittää suosituksia siitä, miten organisaatio voi noudattaa toiminnassaan ISO 14046 -standardia.

SGS:n suorittama vesijalanjäljen ISO 14046 -verifiointi parantaa yrityksen kilpailukykyä osoittamalla, että yritys hyväksyy uuden standardin. Saat lisätietoja ISO 14046 -standardin kehityksestä ja verifiointiprosessista ottamalla yhteyttä meihin.