Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot ympäristönhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden ja tehokkaan käyttöönoton arviointiin ja raportointiin.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat ympäristönhallintajärjestelmien sisäisiin arviointeihin ja hallintajärjestelmän jatkuvan kehityksen edistämiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • kuvata sisäisen arvioinnin tehtävät ja sisäisen arvioinnin osuuden hallintajärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä
  • selittää ISO 14001 -standardin tarkoituksen ja rakenteen ja selittää ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten määritykseen ja hallintaan käytetyt periaatteet, prosessit ja tekniikat sekä näiden merkityksen ympäristönhallintajärjestelmien arvioijille
  • valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia tarkastusraportteja, joiden avulla voidaan parantaa hallintajärjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Koulutukseen osallistuvilta ei odoteta edeltävää auditoinnin, laadunhallintajärjestelmien tai ISO 14001 -standardin tuntemusta.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää SGS:n ISO 14001 -standardin sisäisen arvioinnin koulutuksista.