Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kanisterimittaus on yksi luotettavimmista menetelmistä ilmassa olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) testaukseen.

SGS hallitsee alan standardimenetelmän ja voi auttaa määrittämään ilmanlaadun tarkasti kanisterimittauspalveluidensa avulla. Ota yhteyttä valtuutettuun työryhmäämme jo tänään, niin voit olla varma, että ilmanlaatu läpäisee testit.

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) tulee monista lähteistä - ulkoilmasta, teollisista prosesseista, tuotteista ja laitteista, rakennusmateriaaleista ja varusteista. Monet päästöistä ovat myrkyllisiä ja niitä voi kertyä huonosti tuuletettuihin paikkoihin. Tämä vaikuttaa osaltaan sairas rakennus -oireyhtymän kehittymiseen. Pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden terveyteen, päivittäiseen tuottavuuteen ja yrityksen liikevoittoon. Tietyt haihtuvat orgaaniset yhdisteet, kuten kloorifluorihiilivedyt, ovat kiellettyjä tai niiden määrä, jolle työntekijät saavat altistua työpaikalla, on tiukasti säännelty. Anna meidän suunnitella ilmanlaadun valvontajärjestelmäsi, jotta voit olla varma siitä, että yrityksesi täyttää määräykset ja työpaikka on turvallinen.

Paras tapa tarkkailla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrää on kerätä ilmanäytteitä tietyllä aikavälillä tyhjiökanistereihin. Kanistereita on helppo kuljettaa, mikä mahdollistaa näytteenoton paikan päällä laboratoriotestejä varten. Menetelmän avulla voidaan analysoida näytteitä useista toimipaikoista täsmälleen samassa järjestelmässä. Testaus on siis kustannustehokasta useissa pisteissä toimiville yrityksille, joissa edellytetään yhdenmukaisia ratkaisuja. Toisin kuin muut testit, tämä menetelmä vähentää vesihöyryn vaikutusta, mikä parantaa tulosten tarkkuutta.

Raporttiasiakirjojamme voi käyttää pakollisten tarkastusten ja auditointien tukena. Maailman johtavana tarkastusyrityksenä meillä on valtuutetut testaustyöryhmät, jotka huolehtivat ympäristösuunnitelmasta puolestasi. Siten voit itse keskittyä ydinosaamiseesi.

Innovatiiviset, räätälöidyt ratkaisumme käsittävät muun muassa paremman rakennussuunnittelun, tehokkaan tuuletuksen ja ilmastoinnin sisätiloissa ja päästöjen säätelyn ulkotyötiloissa. Voimme tukea myös yrityksen kestävyyssuunnitelmaa, jolla taataan puhdas työympäristö myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen, niin voimme yhdessä etsiä tapoja hallita yrityksesi ilmanlaatua.