Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Bakteerien ja sienien kasvu voi vahingoittaa polttoaineita merkittävästi säilytyksen, erityisen pitkäkestoisen, aikana ja näin alentaa polttoaineen arvoa.

Tällaiset ongelmat ovat lisääntyneet innovatiivisten säilytysratkaisujen yleistyessä. Esimerkiksi suurissa kelluvissa säiliöissä ja maanalaisissa säiliöissä vedenpoisto voi olla vaikeaa. Sienet ja bakteerit ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja ja jopa kuolemia myös hätämoottorien polttoaineessa (esim. pelastusveneet, hätägeneraattorit) laadun heikentymisen ja toimintavirheiden seurauksena.

SGS tarjoaa eriasteisia ratkaisuja näihin ongelmiin kohteen SGS Bug Test®-tarkkailu- ja diagnoosisarjoilla sekä erikoistuneilla laboratoriopalveluilla, jotka tunnistavat seuraavat ongelmat:

  • polttoaineen laatua heikentävät tekijät
  • sieni-infektiot ja sienikasvustot
  • sulfaattia vähentävät bakteerit
  • Cladasporium resinae -infektiot.

Tarjoamme myös konsultin tukipalveluja infektiolähteiden määrittämiseen.

Kolmannen palvelualueen muodostavat korjaustoimet, joissa bakteereita tappavilla lisäaineilla ja puhdistuksella poistetaan tartunnan saaneet materiaalit ja ongelman syy. Ammattitaitoinen henkilöstömme voi myös antaa neuvoa ja kirjoittaa protokollia asiakkaille bakteerien tarkkailemista, infektioiden ennaltaehkäisemistä ja infektioiden poistamista varten.

Maailmanlaajuisen laboratorioverkostomme tehtävä on tuottaa laadukasta riskienhallintatietoa kaikille sitä tarvitseville sidosryhmille. Laboratoriomme analysoivat pyynnöstä näytteet, jotka ovat peräisin jalostamoilta, laivoilta, säilytyslaitoksista, kemiallisista laitoksista, säilytystankeista, putkista ja lentokentiltä. Tarjoamme joko ASTM- tai IP-menetelmien mukaisia standarditestejä tai testejä tiettyihin tunnettuihin riskeihin, kuten etsintä- ja pelastusveneiden (SRB) testaukseen pelastusveneen polttoainenäytteistä.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on etulinjassa kaikkien hiilivetyjen ja kemiallisten kaasujen testaus- ja tarkastuspalveluiden tarjoajana.

Erikoiskoulutetut tutkijamme toimivat nykyaikaisissa laboratorioissa, joissa käytetään huippumodernia teknologiaa. Monet laboratorioistamme ovat standardin ISO 17025 mukaisia, mikä takaa, että tarjoamme korkeimpien laboratoriostandardien mukaisia analyyttisiä testejä. Ylläpidämme laboratorioidemme laatua ja valvomme korkeaa tasoa osallistumalla sisäisiin ja kolmannen osapuolen kalibrointiohjelmiin, sisäisiin ja riippumattomiin tarkastuksiin sekä vaativiin koulutus- ja pätevyystason tarkastuksiin.

SGS toimii aktiivisesti monissa toimialajärjestöissä, standardointiorganisaatioissa ja teknisissä työryhmissä, joita ovat ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA.

Kaikki SGS:n öljy-, kaasu- ja kemiallisten lastien kaupalliset tarkastusnimet perustuvat hyväksyttyihin poltto- ja petrokemian ydinstandardeihin, joita ovat esimerkiksi UOP-, GOST-, API MPMS-, ASTM-, EN- tai IP-testausmenetelmät ja määritykset ISO:n, CEN:n tai kansallisten ja paikallisten standardiorganisaatioiden mukaisesti. Asiakkaan toimittamia tai tälle räätälöityjä analyysimenetelmiä käytetään myös niiden kuuluessa määrityksiin. Voimme tarvittaessa auttaa sidosryhmiä valitsemaan sopivimmat standardit riskinhallinnan tueksi tietyssä toimessa (tai toimisarjoissa). Tekninen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan kaikissa standardeihin, työskentelytapoihin ja tekniikoihin liittyvissä aiheissa.

Lisätietoja SGS:n mikrobiologisista testauspalveluista.