Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Bensiinin laadunvalvonta on elintärkeää perustason riskienhallintaa tuotannossa, kaupassa ja jakelussa.

SGS suorittaa täyden spesifikaatiotestauksen kaikkien pyydettyjen spesifikaatioiden mukaan. Näihin kuuluvat eurooppalaiset standardit, esimerkiksi EN 228, ja ASTM (American Society for Testing and Materials) D4814 sekä CARB:n (California Air Resources Board), US EPA:n (Environmental Protection Agency), Colonial Pipelinen ja muiden putkia koskevat spesifikaatiot.

Laboratoriomme toimittavat täyden valikoiman bensiinin testauspalveluja, mukaan lukien rutiininomaiset RON- (research octane), MON- (motor octane), RVP-, tislaus-, rikki- ja tiheysmääritykset. Analysoimme jalostamojen, varastojen, säiliöiden ja öljyputkien bensiininäytteistä kaikki bensiinin ominaisuudet. Globaalin laboratorioverkostomme avulla tuotamme halukkaille osapuolille kattavat riskienhallintamenetelmät.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on ensisijainen sekä RFG-bensiinin että tavallisen bensiinin testaus- ja tarkastuspalvelujen tarjoaja. Laboratoriomme ympäri maailmaa tarjoavat kattavan valikoiman bensiinin testauspalveluja ja noudattavat tiukasti valtion hyväksymiä mentelmiä (esim. EPA).

Kokeneet analyytikkomme työskentelevät uudenaikaisissa laboratorioissa käyttäen huippumodernia teknologiaa. Monilla laitoksillamme on ISO 17020 -hyväksyntä, joka takaa, että mittaukset vastaavat tiukimpia kansainvälisiä standardeja. SGS ylläpitää laatua ja valvoo korkeaa tasoa osallistumalla sisäisiin ja kolmannen osapuolen kalibrointiohjelmiin, sisäisiin ja riippumattomiin tarkastuksiin sekä vaativiin koulutus- ja pätevyystason tarkastuksiin.

Kaikki SGS:n öljy- ja kaasurahtien kauppatarkastukset tehdään tärkeimpien hyväksyttyjen öljy- ja petrokemian standardien mukaan muun muassa API-, UOP-, GOST-, MPMS-, ASTM-, IP- tai EN-testausmenetelmillä ja spesifikaatioilla noudattaen ISO:n, CEN:n tai paikallisten ja kansallisten standarointilaitosten hyväksymiä standardeja. Tarpeen mukaan voidaan käyttää räätälöityjä tai asiakkaan toimittamia testausmenetelmiä, jos tietty sopimus niin vaatii.

Riskienhallinnan tukemiseksi tietyssä toiminnossa (tai toimintoketjussa) voimme antaa asiakkaille neuvontaa sopivimpien viitattavien tai käytettävien standardien valitsemiseen. Tarjoamme myös kattavaa teknistä neuvontaa ja tukea kaikissa työskentelytapoihin, standardeihin ja tekniikoihin liittyvissä kysymyksissä.

Alansa dynaamisena johtajana SGS toimii aktiivisesti monissa toimialajärjestöissä, standardointiorganisaatioissa ja teknisissä työryhmissä, kuten ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA.

Lisätietoja SGS:n bensiinin testauspalveluista