Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Erilaisia hiilivetyjä ja muita kaasuja tarvitaan polttoaineiden ja teollisuudessa käytettävien petrokemikaalien tuotannossa. Ne ovat tärkeä osa arkea.

Niillä käydään monimutkaista kauppaa maailmanlaajuisesti. Kaasujen kaupankäyntimäärät ovat kasvaneet nopeasti. Hiilivetyjen ja kaasujen kuljetus on erikoistumista vaativaa monimutkaista liiketoimintaa. Siinä on suuret ansaintamahdollisuudet, mutta siihen liittyy useita teknisiä vaikeuksia, jotka on voitettava.

Kaasujen laadun ja varsinkin puhtauden valvonta on tärkeää valmistajille, myyjille ja jakelijoille. SGS tarjoaa testaamista kansainvälisten, kansallisten ja toimiala- tai yrityskohtaisten standardien mukaisesti.

Kaasutestauspalvelumme

Laboratorioverkostomme tarjoaa kattavaa testaamisvalikoimaa, kuten GC- ja GC-MS-puhtaustestaamisia ja tarvittaessa kehittyneempiä GC-MS-tekniikoita. Lisäksi tarjoamme perinteisempiä perustason fysikaalisten parametrien määrittämistä, kuten jäätymispiste, tiheys, höyrynpaine ja kastepiste. Maailmanlaajuinen laboratorioverkostomme auttaa kaikkia sidosryhmiä riskienhallinnassa.

Kaasulaboratoriomme analysoivat pyynnöstä näytteet, jotka ovat peräisin jalostamoilta, säilytyslaitoksista, kemiallisista laitoksista tai säilytystankeista. Tarjoamme standardeja sopimuksiin, muihin kauppaehtoihin tai tunnettuihin riskeihin perustuvia testejä, kuten kaasunäytteiden COS-testausta.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS tarjoaa kaikkien hiilivetyjen ja kemiallisten kaasujen testaus- ja tarkastuspalveluita.

SGS ylläpitää laboratoriolaatua ja valvoo korkeaa tasoa osallistumalla sisäisiin ja riippumattomiin tarkastuksiin sekä vaativiin koulutus- ja pätevyystason tarkastuksiin. Analyysit tehdään eri puolilla maailmaa uusinta tekniikkaa käyttävissä laboratorioissa, joista monet ovat standardin ISO 17025 mukaisia, mikä takaa, että tarjoamme korkeimpien laboratoriostandardien mukaisia analyyttisiä testejä.

Toimimme aktiivisesti monissa toimialajärjestöissä, standardointiorganisaatioissa ja teknisissä työryhmissä, kuten ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA.

Kaikki SGS:n öljy-, kaasu- ja kemiallisten lastien kaupalliset tarkastusnimet perustuvat hyväksyttyihin poltto- ja petrokemian ydinstandardeihin, joita ovat esimerkiksi UOP-, GOST-, ASTM-, EN- tai IP-testausmenetelmät ja määritykset ISO:n, CEN:n tai kansallisten ja paikallisten standardiorganisaatioiden mukaisesti. Analyyttisiä menettelytapoja, jotka toimittavat asiakkaat tai jotka on räätälöity, käytetään myös silloin, kun ne kuuluvat määrityksiin. Voimme tarvittaessa auttaa asiakkaita valitsemaan sopivimmat standardit riskinhallinnan tueksi erityisessä toimenpiteessä. Tarjoamme myös teknistä neuvontaa ja tukea kaikissa työskentelytapoihin, standardeihin ja tekniikoihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja SGS:n kaasutestauspalveluista