Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Pyrkimys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää nykyistä riippuvuutta öljytuotteista on tehnyt tietä biopolttoaineiden kasvulle.

SGS vastaa biopolttoainemarkkinoiden kasvavaan kysyntään tarjoamalla testauspalveluja kaikille biopolttoaineiden toimitusketjun vaiheille. Palveluihin kuuluvat raakabiomassatuotteiden testaus, prosessin optimointi ja testaus sekä päästökauppasertifiointi, johon sisältyvät ilma- ja merikuljetussektorin erikoistuotteet.

Mitä ovat biopolttoaineet?

Biopolttoaineet ovat uusiutuva energialähde, jota saadaan monista erilaisista biomassaan perustuvista tuotteista. Biopolttoaineita on tällä hetkellä pääasiallisesti kahta eri muotoa: bioetanoli ja biodiesel eli rasvahappometyyliesteri (fatty-acid methyl ester, FAME). Bioetanolia tuotetaan tislaamalla erilaisia sokeria sisältäviä aineita. Biodieseliä tuotetaan uuttamalla erilaisista kasveista, kuten lännenhirssistä ja jatropasta, kasviöljyä, joka sitten esteröidään. Sen jälkeen se puhdistetaan myrkyttömäksi ja tarkkoja vaatimuksia vastaavaksi biohajoavaksi polttoaineeksi.

Tällä hetkellä biopolttoainetta tehdään sekoittamalla sekä bioetanoli että biodiesel bensiiniin ja dieseliin, joita voidaan käyttää tavallisissa moottoreissa. Ilmailuteollisuudessa uusia, biomassalähteistä saatuja polttoaineita ollaan vasta ottamassa käyttöön.

Biopolttoaineiden testauspalvelumme

Euroopan unionin jäsenmaat ovat allekirjoittaneet direktiivin uusiutuvista polttoaineista tukeakseen siirtymistä kestävän kehityksen mukaisiin polttoaineisiin. Direktiivissä asetetaan tavoitteet öljytuotteista riippuvuuden vähentämiseksi ottamalla käyttöön kaikentyyppisiä vaihtoehtoisia energialähteitä, myös biopolttoaineita. Tällä hetkellä polttoaineiden on noudatettava laatustandardeja EN228 ja EN590, jotka sallivat bioetanolin ja biodieselin sekoittamisen tavallisiin polttoaineisiin.

SGS:n palvelut:

 • biopolttoaineen komponenttien sertifiointi standardien ASTM D6751 ja EN14214 mukaisiksi
 • bensiinin ja dieselin sertifiointi standardien EN228 ja EN590 mukaisiksi
 • ISO 17025 -hyväksytyt laboratoriot
 • raakabiomassatuotteiden tarkastukset ja varmistukset
 • biopolttoainekomponenttien kvantifiointi ja luokittelu mineraalipolttoaineissa (bensiinin ja etanolin seoksen luokitus E5, E10, E15 tai E85, dieselin ja biodieselin seoksen luokitus B5 tai B10)
 • mikrobiologinen analyysi
 • prosessin optimointi ja sivutuotteiden testaus
 • tuotteiden laadun parantaminen lisäaineiden annostuksella ja prosessinkäsittelyllä
 • virtauksen parannusaineet, biosidit ja antioksidantit
 • pakokaasupäästöjärjestelmien ammoniakki ja kemialliset lisäaineet
 • logistiikan, jakelun ja toimitusketjun tekniset ja konsultointipalvelut
 • bulkkipolttoaineiden kaupantarkastuspalvelut.

Miksi kannattaa valita SGS?

Jo öljy- ja kaasualan testauspalveluiden maailmanjohtajaksi kohonnut SGS on kehittänyt teknistä biopolttoaineiden asiantuntemustaan. Tarjoamme asiakkaille kattavan valikoiman räätälöitäviä testauspalveluja maailmanlaajuisen huippuluokan laboratorioverkostomme kautta, joka tukee biopolttoaineiden toimitusketjun jokaista vaihetta.

Lue lisää SGS:n biopolttoaineiden testauspalveluista.