Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS Laroute tarjoaa polttoaineen lisäainepalveluja helpottamaan rahdinomistajien käyttövaikeuksia ja täyttämään tietyt sopimusvaatimukset.

Käyttöongelmien ratkaiseminen

Käyttöongelmat liittyvät pääasiallisesti raakaöljyyn, polttoöljyyn ja tyhjiökaasuöljyyn. Useimmin kysytty käsittely on jähmepisteen muokkaaminen.

  • Jähmepisteen käsittely
    Öljytuotteita ja raakaöljyä, joilla on korkea jähmepiste, on käsiteltävä varovasti kun ympäristön lämpötila laskee alle öljyn kiteytymislämpötilan (WAT), jotta vältetään kuljetustavoista tai määränpään olosuhteista johtuvat tukkeutumisongelmat. Esimerkkejä:
  • Öljy kuljetetaan yli vuorijonon, jolle putkiyhtiö on asettanut jähmepisterajoituksen, jottei öljyputki tukkeudu.
  • Öljy pumpataan poijukiinnityksessä merenalaiseen öljyputkeen. Tällöin on tärkeää, että toimitetun öljyn jähmepiste on reilusti meren lämpötilaa matalampi, jottei parafiini ala kitetytyä ja tuki öljyputkea.

Turvallisuusnäkökohdat

  • Rikkivedyn erottaminen
    Rikkivetyä (H2S) esiintyy luonnollisesti happamissa raakaöljyissä ja keskittyy raskaampiin polttoaineisiin jalostusprosessissa. Rikkivetypitoisuus tekee öljystä äärimmäisen vaarallista kuljettaa ja käyttää. Rikkivetyvaaran vuoksi laivanomistajat, satamaviranomaiset, öljyterminaalit ja öljy-yhtiöiden johto ovat eri puolilla maailmaa säätäneet paikallisia rajoituksia.

Sopimusvaatimusten täyttäminen

Raakaöljyä ja öljytuotteita markkinoidaan usein paikallisten määräysten ja vaatimusten mukaan. Lähialueiden ulkopuolelle myytäessä öljyä voidaan joutua käsittelemään, jotta se sopii vastaanottajan markkinoille.

Hallitukset asettavat spesifikaatioille erilaisia rajoituksia riippuen vuodenaikojen olosuhteista, joissa öljyä on helpompi käsitellä. Spesifikaatiot voivat vaihdella paikan ja vuodenajan mukaan. Siksi öljykauppiaat ostavat peruslaatuisia kaasuöljyjä ja sekoittavat niitä sopimaan kunkin myyntisopimuksen spesifikaatioihin. Prosessi voi olla hyvin yksinkertainen tai hyvin monimutkainen riippuen kyseisistä spesifikaatioista ja niihin tarvittavista muutoksista.

Sopimusvaatimuksia varten tehtävä käsittely lisää yleensä rahdin yksikköarvoa jommallakummalla seuraavista tavoista.

  • Arvo nousee, koska öljyn markkinoitavuus paranee ja lisäaineet maksavat arvonnousua vähemmän.
  • Lisäaineisiin sijoittamista tarvitaan paikallisten markkinoiden vaatimusten noudattamiseen.

Miksi kannattaa valita SGS Laroute?

Olemme lisäainepalvelusektorin maailmanjohtaja, joka toimii vienti- ja tuontisatamissa entisen Neuvostoliiton alueella, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tarjoamme ainutlaatuista palvelua, koska millään muulla yhtiöllä ei ole yhtä laajasti maantieteellistä kattavuutta sekä saatavana olevia varastoja, laitteita ja satamia.

Käsittelemme tällä hetkellä vuosittain yli 40 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Toimimme 36 maassa, joissa meillä on paikallisten markkinoiden määräyksiin sopivat lisäainevarastot.

Lue lisää siitä, miten SGS Larouten polttoaineen käsittelypalvelut voivat tukea yrityksen toimintaa.