Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Maailmassa ollaan siirtymässä yhä enemmän kohti puhtaampia, vähemmän saastuttavia polttoaineita, joilla on yhä parempi suorituskyky. Ympäri maailmaa säädetään lakeja, jotka muuttavat polttoaineiden profiileja ja lisäävät lisäaineiden käytön tarvetta.

Monia vanhoja jalostamoja uudistetaan muuttuvien tarpeiden tasalla pysymiseksi, ja jalostamot tarvitsevat yhä enemmän lisäainekäsittelyjä voidakseen viimeistellä tuotteet kansainvälisiä standardeja vastaaviksi. Polttoaineiden käsittelyn kysyntä kasvaa vastatakseen logistisiin ongelmiin, jotka vaikuttavat jakeluinfrastruktuuriin, putkijohdoista ja rautateistä jokiproomuihin ja säiliöautoihin asti.
 
SGS Laroute tuottaa erikoistuneita lisäainepalveluja öljykauppiaille. Asiakaskuntaan kuuluu niin pieniä itsenäisiä öljykauppiaita kuin alan suurtekijöitäkin.

Mihin polttoaineiden käsittelyä tarvitaan?

Ratkaistavat ongelmat johtuvat pääasiallisesti joko käyttövaikeuksista tai asiakkaiden kohtaamista sopimusvaatimuksista.

Esimerkiksi kaasuöljyn osalta erityisesti seuraavien tarve on lisääntynyt:

  • voitelukyky
  • kylmäominaisuuksien parantaminen, CFPP, samenemispiste, jähmepiste.

Kaasuöljyn rikkitason alentamisen vuoksi polttoaineen voitelukykyä on säädeltävä. Parannukset jalostamoilla muuttavat myös kaasuöljyjen kylmäominaisuuksia, koska uuden kaasuöljyn kiehumisalue muuttuu.

Myös polttoöljyjen ominaisuudet muuttuvat, kun jalostusprosessista saadaan irti yhä uusia keskitisleitä. Se johtaa polttoaineiden jähmepisteiden nousuun, jonka vuoksi jähmepistettä on vaikeampi käsitellä ja polttoaineen emulsiota vaikeampi hajottaa vesipitoisuuden noustessa.

Polttoaineiden käsittely

Tärkeä ensimmäinen askel on edustavien näytteiden otto käsiteltävästä rahdista ja aloituspisteen arviointi. Sitten voidaan määritellä, päästäänkö vaadittuun spesifikaatioon ja millä keinoilla.

Kun aloituspiste on määritetty ja käsittelytasoista sovittu, voidaan polttoaineen käsittely aloittaa. Polttoaine voidaan tarpeen mukaan käsitellä joko linjassa, säiliössä tai tankkerissa.

Terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamista pidetään ensiarvoisen tärkeänä, minkä vuoksi satamissa ja aluksilla tehtävää käsittelyä koskevat säännöt ja menettelytavat tiukentuvat jatkuvasti. SGS Larouten polttoaineiden käsittelyssä käyttämät laitteet noudattavat suurten öljy-yhtiöiden, terminaalien ja kuljetusyhtiöiden vaatimuksia.

Miksi kannattaa valita SGS?

Olemme lisäainepalvelusektorin maailmanjohtaja, joka toimii vienti- ja tuontisatamissa entisen Neuvostoliiton alueella, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tarjoamme ainutlaatuista palvelua, koska millään muulla yhtiöllä ei ole yhtä laajaa maantieteellistä kattavuutta sekä saatavana olevia varastoja, laitteita ja satamia.

Käsittelemme tällä hetkellä vuosittain yli 40 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Toimimme 36 maassa, joissa meillä on paikallisten markkinoiden määräyksiin sopivat lisäainevarastot.

Lue lisää siitä, miten SGS:n polttoaineen käsittelypalvelut voivat tukea yrityksen toimintaa.