Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun varastoidaan kolmansien osapuolien terminaaleissa, on varmistettava, että terminaalia johdetaan pätevästi ja että käyttöhenkilöstö on asianmukaisesti koulutettu.

SGS tarjoaa auditointi- ja arviointipalveluita sen varmistamiseksi, että kolmannen osapuolen varastointiterminaali täyttää yrityksesi käyttämät työterveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

Terminaaliauditointien sisältö

Varastoinnin ja käsittelyn tulee täyttää yrityksesi asettamat vaatimukset:

 • tekniset ja turvallisuusstandardit
 • käyttö- ja kunnossapitostandardit
 • varastonhallintastandardit
 • ympäristönsuojelu- ja muut määräykset.

Auditoijamme fyysisesti tarkastavat nimetyn kolmannen osapuolen varastointiterminaalin, antaen pitkän varoitusajan.

He arvioivat

 • yrityksen johdon: rakenne, kokemus, voimavarat, turvallisuusasenteet, palvelun laatu ja tulevaisuudensuunnitelmat
 • yrityksen työterveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelmat, sisäisen viestinnän, vastuiden määrittämisen, toteutuksen ja valvonnan järjestelyt
 • yrityksen tilat ja laitteistot, säiliöiden koko ja sijoitus, maantie-, rautatie- ja merikuljetukset, lähettämön ja muiden tilojen kunnon
 • turvajärjestelyt ja valmistautumisen hätätilanteisiin
 • käytön, kunnossapidon ja varaston hallinnan käytännöt ja menetelmät
 • koulutus- ja rekrytointiohjelmat ja menetelmät
 • sisäisen laadun ja turvallisuuden auditoinnin
 • suorituskyvyn valvonnan.

Työryhmiemme toiminta

Arvioinnissa käytetään SGS:n laatimaa terminaalien arviointikyselylomaketta. Kyselylomaketta voidaan muokata yrityksesi tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Kun auditointi on valmis, pidetään terminaalin johdon kanssa kokous, jossa raportoimme havaintomme ja suosituksemme.

Raportin alustava yhteenveto lähetetään asiakkaalle 24 tunnin kuluessa. Lopullinen raportti toimitetaan seitsemän päivän kuluessa.

Lue lisää, kuinka SGS voi auttaa arvioimaan terminaalipalveluiden tarjoajan pätevyyden ja tason.